Wilt u ons ondersteunen ?

NL86 RABO 01472.52.849 t.n.v. Stichting de Bovenzaal.

Gift aan de St. de Bovenzaal.

Column

...........Hij wil jouw trouw .............. ................................................... God heeft geen belang bij je huis, je auto, je meubels, je spaargeld of je bezittingen. Het enige dat Hij werkelijk wil is jouw vertrouwen – jouw geloof in Zijn woord. En dat is iets dat bij andere, meer geestelijk lijkende mensen ontbreekt. Je kunt naar een ander persoon kijken en denken dat deze veel gees-telijker is dan jij. Terwijl die persoon in werkelijkheid enorm aan het worstelen is om zijn schijn van rechtvaar-digheid hoog te houden. Als God naar jouw kijkt verklaart Hij: ‘Daar is een rechtvaardig man of vrouw’. Waarom? Omdat je hebt toegegeven dat je in jouw streven om rechtvaardig te zijn hulpeloos bent en het zelf niet kunt. En je hebt vertrouwen in de Heer gelegd dat Hij je deze rechtvaardigheid zal geven om niet. Paulus vertelt ons dat we als rechtvaardigen gerekend worden in Gods ogen om dezelfde reden als Abraham. ‘Daarom werd Abraham rechtvaardig verklaard. Maar deze woorden zijn niet voor hem alleen neergeschreven, maar ook voor ons. Ook wij worden rechtvaardig verklaard omdat we geloven in hem die onze Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt’ (Romeinen 4:22-24). Je kunt stellen: ‘Ik geloof dit, ik heb geloof in God die Jezus uit de dood heeft opgewekt’. Maar de vraag voor jouw is, geloof jij ook dat God een dood huwelijk kan opwekken? Geloof jij ook dat Hij leven kan brengen aan iemand die geestelijk dood is? Geloof jij ook dat Hij jouw kan redden uit de put van schadelijke gewoonten? En geloof jij ook dat Hij jouw slechte verleden kan uitwissen en al deze verloren jaren kan herstellen? Als alles hopeloos lijkt – als je in een onmogelijke situatie zit, zonder middelen en zonder enige hoop – geloof je op dat moment dat God jouw Jehovah Jirah kan zijn, die voorziet in al jouw noden? Geloof je dat God is toegewijd aan het nakomen van Zijn beloften aan jou? (Auteur: David Wilkerson) ............VIER HET LEVEN!.................................... ............................. ............................................................ Het is goed om stil te staan bij de mooie momenten van het leven. Een verjaardag. Een gezellige avond met familie of vrienden. Een zonnestraal op je gezicht. Of zomaar een vriendelijk woord van een vreemde. God geeft deze goede zaken om van te genieten. Beleef deze momen-ten intens en vertel God hoe dankbaar je bent voor alles wat je van Hem ontvangt. Als je bewust deze mooie momen-ten telt, zul je versteld staan over de hoeveelheid zegenin-gen die God jou geeft! Vrolijkheid geneest je, neerslachtigheid verslindt je krachten.Spreuken 17:22 (GN) (Gerald Troost)
Kl.Gorter †


Hartelijk welkom
op de website van stichting "De Bovenzaal"

 


Wij hopen dat de studies voor u tot een zegen mogen zijn en een

aanleiding om anderen van deze website op de hoogte te brengen.


Wilt u de samenkomst bezoeken ?

U bent van harte welkom in:

"De Bovenzaal"

Middenweg 48, Andijk
elke zondag ( periode september - juni ) om 19.00  uur

ROUTE

____________________________________________________________________________

 

De ondergrondse kerk:
Getuigenissen van vervolgde christenen bemoedigen en sporen ons aan.
Om je dit te laten ervaren, bieden we een gratis boek aan
KLIK HIER

 

 

Ter bemoediging

 

Het Christendom is geen religie !!

Religie is het proces dat zich voltrekt in de mens die tracht door

eigen inspanning een goed en zo volmaakt mogelijk mens te worden,

die door God wordt geaccepteerd.

Bij het Christendom daarentegen is God de initiatiefnemer,

die de mens de hand toesteekt.

 

 

De Here Jezus is voor:

 

* de natuurlijke mens een dwaasheid

* de godsdienstige mens een ergernis

* de verloren mens een zaligheid

 

Veldslagen kunnen wij verliezen,

maar de oorlog is al overwonnen !!

 

D-day is geweest,

V-day komt nog !!

 

wie met droge ogen beweert dat alles

per ongeluk is ontstaan en toevallig

zich zo heeft ontwikkeld,

is toch niet serieus te nemen ?

 

 


 


*********Halloween******

******* WAT ALS IK *********

******Is Donald Duck een knecht van God ??*****

********** 180" Movie **********

********* Evolution vs. God *********

***** 12 wetenschappelijke redenen waarom de aarde jong is ! *****

******** GODS WOORD *********


LEES JE BIJBEL

Kleur-echt ??

Gij hebt part noch deel aan deze zaak.

Hand.8:21

 

Je hebt vaak over dat diertje gehoord.

Misschien wel eens gezien in een dierenpark.

t' Heeft t' vermogen, de kleur aan te nemen

van zijn omgeving.

Ter bescherming, zie je.

Zo zijn er ook van die kameleon- christenen.

Je kent ze wel:

's zondags zijn ze heel anders van kleur dan op maandag.

Op school anders dan thuis.

Op de jeugdclub anders dan op kantoor.

Wordt er gebeden dan bidden ze mee.

Wordt er een schuine mop getapt,

dan lachen ze mee,

of weten er ook een replica rolex te vertellen.

Dat doen ze, denken ze, ter bescherming.

Zo merkt hun omgeving niet,

welke vlees ze in de kuip hebben.

Hoor jij daar ook bij ??

Of kom je er voor uit,

dat je bij Jezus hoort ?

Dat je, wel is waar, ook eenmaal van kleur veranderd bent,

maar nu voor goed !!

Voor altijd Zijn kleurer wil dragen.

Waar je ook bent: wees KLEUR- ECHT !!
 

 

Het nieuwste luisterbestand

Wie is online

We hebben 10 gasten online

Inlog formulier