Wilt u ons ondersteunen ?

NL86 RABO 01472.52.849 t.n.v. Stichting de Bovenzaal.

Gift aan de St. de Bovenzaal.

Column

...........Veiligheid en liefde .............. ................................................... Johannes 15:5-6 Wat moeten we doen om goede vruchten voort te brengen? We willen niets liever dan een vruchtbaar leven, een leven dat er toe doet en waarin we onze bestemming vinden. Natuurlijk kom je er niet op een slof en een schoen, er moet wel gewerkt worden! Als ik maar weet wat er allemaal gedaan moet worden om de Tuinman te behagen. En nu blijkt slechts één ding nodig te zijn! Jezus, de Messias, is de wijnstok. Elke rank aan Hem dat wil zeggen: een ieder die zijn leerling wil zijn kan alleen maar leven door met Hem verbonden te zijn. Zonder Hem als de voedinggevende stam zijn we ten dode opgeschreven. Als we onszelf losmaken van Jezus, om op onze eigen manier aan de slag gaan, zullen we verdorren. Er blijkt maar één manier te bestaan om goede vruchten voort te brengen: de verbon-denheid, de gemeenschap met Hem. Het wachtwoord is liefde! Johannes 15:9-17 Kunst en kitsch zijn soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. Som-migen denken een Vermeer aan de muur te hebben hangen, maar wat een teleurstelling is het als het een vervalsing is, die niets waard blijkt te zijn. Kan liefde ook vervalst zijn? Jazeker! De wereld zit vol met valse liefde. Loverboys hebben er zelfs hun broodwinning van gemaakt. Voor veel meisjes is deze namaakliefde niet van echt te onderscheiden. Maar echte liefde profiteert niet; zet zelfs haar leven in voor de ander. In de tijd van de vervolgingen heeft de gemeente van Jezus begrepen hoe kostbaar de liefde is. Men had elkaar broodnodig in de vijandige wereld, waarin de onderlinge liefde en op-offeringsgezindheid de enige overlevingskans bood. Maar ook zonder vervolging is het zo nodig onbaatzuchtig en oprecht met elkaar om te gaan.Zullen we in Zijn kracht ons opstellen om de echte liefde te mogen laten zien als een bewijs van Zijn genade in ons leven? ............WEES STIL.................................... ............................. ............................................................ Wees stil te midden van alle haast. Wees stil te midden van alle onrust. Trek je regelmatig terug om te luisteren. God sprak tot Elia in het fluisteren van de wind. Niet door het natuur-geweld om hem heen. God spreekt ook tot jou niet door de schreeuwerige stemmen om je heen. Probeer tijd in te ruimen om te vasten en te bidden. Om even niet je e-mail te checken. Je post te openen. Je telefoontjes te plegen. Even alleen in de kwetsbare stilte waar je erachter komt dat alleen God jouw onrustige hart weer rustig kan maken! De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn. Exodus 14:14 (Auteur: Gerald Troost)
Kl.Gorter †


Hartelijk welkom
op de website van stichting "De Bovenzaal"

 


Wij hopen dat de studies voor u tot een zegen mogen zijn en een

aanleiding om anderen van deze website op de hoogte te brengen.

Telegram kanaal: St. de Bovenzaal

 

 

Wilt u de Bijbelstudie bezoeken ?

U bent van harte welkom in:

"De Bovenzaal"

Dijkweg 178, 1619 JA Andijk

elke zondag ( periode september - juni ) om 19.00  uur

ROUTE

____________________________________________________________________________

 

De ondergrondse kerk:
Getuigenissen van vervolgde christenen bemoedigen en sporen ons aan.
Om je dit te laten ervaren, bieden we een gratis boek aan
KLIK HIER

 

Gods belofte aan ISRAËL

Ter bemoediging

 

Het Christendom is geen religie !!

Religie is het proces dat zich voltrekt in de mens die tracht door

eigen inspanning een goed en zo volmaakt mogelijk mens te worden,

die door God wordt geaccepteerd.

Bij het Christendom daarentegen is God de initiatiefnemer,

die de mens de hand toesteekt.

 

 

De Here Jezus is voor:

 

* de natuurlijke mens een dwaasheid

* de godsdienstige mens een ergernis

* de verloren mens een zaligheid

 

Veldslagen kunnen wij verliezen,

maar de oorlog is al overwonnen !!

 

D-day is geweest,

V-day komt nog !!

 

wie met droge ogen beweert dat alles

per ongeluk is ontstaan en toevallig

zich zo heeft ontwikkeld,

is toch niet serieus te nemen ?

 

 


 


*********Halloween******

******* WAT ALS IK *********

******Is Donald Duck een knecht van God ??*****

********** 180" Movie **********

********* Evolution vs. God *********

***** 12 wetenschappelijke redenen waarom de aarde jong is ! *****

******** GODS WOORD *********


LEES JE BIJBEL

Kleur-echt ??

Gij hebt part noch deel aan deze zaak.

Hand.8:21

 

Je hebt vaak over dat diertje gehoord.

Misschien wel eens gezien in een dierenpark.

t' Heeft t' vermogen, de kleur aan te nemen

van zijn omgeving.

Ter bescherming, zie je.

Zo zijn er ook van die kameleon- christenen.

Je kent ze wel:

's zondags zijn ze heel anders van kleur dan op maandag.

Op school anders dan thuis.

Op de jeugdclub anders dan op kantoor.

Wordt er gebeden dan bidden ze mee.

Wordt er een schuine mop getapt,

dan lachen ze mee,

of weten er ook een replica rolex te vertellen.

Dat doen ze, denken ze, ter bescherming.

Zo merkt hun omgeving niet,

welke vlees ze in de kuip hebben.

Hoor jij daar ook bij ??

Of kom je er voor uit,

dat je bij Jezus hoort ?

Dat je, wel is waar, ook eenmaal van kleur veranderd bent,

maar nu voor goed !!

Voor altijd Zijn kleurer wil dragen.

Waar je ook bent: wees KLEUR- ECHT !!
 

 

Telegram kanaal Bovenzaal

Abonneer u op het Telegram-kanaal voor het laatste nieuws! Klik hier!.

Het nieuwste luisterbestand

Wie is online

We hebben 1 gast online

Inlog formulier