Wilt u ons ondersteunen ?

NL86 RABO 01472.52.849 t.n.v. Stichting de Bovenzaal.

Column

...........Luisteren.............. ................................................... Johannes 16:14-16 De heilige Geest heeft eigenlijk niets nieuws te vertellen. Toch moeten we goed naar Hem luisteren, zegt Jezus. Jezus zegt dat Hij voor een korte periode weg zal gaan. In die periode is het van le-vensbelang om in contact met Hem te blijven. Maar hoe doe je dat? Door te luisteren naar de heilige Geest. Want wat de hei-lige Geest je te binnen brengt, wat Hij doorgeeft met het Woord, dat gaat altijd over Jezus. En waar Jezus mee bezig is, heeft altijd te maken met de Vader. De Geest luistert nauw-keurig naar de Zoon. De Zoon neemt het van de Vader aan. Zij hebben geen geheimen voor elkaar. De Geest van Jezus houdt voor ons geen geheimen achter. Door Hem weten we waar we aan toe zijn. Nee, Hij heeft niets nieuws te vertellen. Maar het is van levensbelang om naar Hem te luisteren: Hij spreekt van Jezus en Jezus spreekt van de Vader. Jezus, U bent onze vreugde! Johannes 16:17-24 Afscheid nemen doet pijn. Mensen laten hun tranen de vrije loop. Ontmoeting en hereniging maken je blij. Je bent graag dicht bij je geliefden. Jezus bereidt zijn discipelen voor op het afscheid. En Hij zegt dat ze ook echt zullen huilen en zwaar zullen lijden. En tegelijk belooft Hij dat ze Hem terug zullen zien. Jezus spreekt hier over de tijd van zijn sterven en daarna. Een moeilijke tijd breekt aan. Voor Hem. Maar ook voor zijn volgelingen. De verlossing komt tot stand als een moeilijke en zware bevalling. De vreugde daarna zal groot zijn. Een vreugde die volmaakt is. Blijdschap, die niemand je meer kan afpakken. Jezus heeft geleden. Hij is gestorven en opgestaan voor onze zonden. Dat geeft echte vreugde. Kent u die vreugde in het hart? Die vreugde is voor iedereen die vraagt: “Kom in mijn hart, Here Jezus”. Hij nodigt u uit: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”. ................................................ ............ALS EEN WINDMOLEN................. ............................................................ Windmolens. Je kent ze wel. Heel Flevoland staat er vol mee. Hoe harder het waait des te meer energie wekken ze op! Er zijn momenten in jouw leven dat de wind van Gods Geest flink waait. God is aanwezig! Je bent energiek en vol goede moed. Op die momenten is het goed om een voorraad God-delijke energie op te bouwen. Laad je accu maar flink op. In tijden van overvloed is het goed om verstandig te zijn en iets te bewaren voor tijden dat het minder gaat. Denk ook aan Jozef die in zeven vette jaren voorraadschuren liet bouwen, zodat in de zeven magere jaren voldoende was om te overleven. (Auteur: Gerald Troost)
Kl.Gorter †


Hartelijk welkom
op de website van stichting "De Bovenzaal"

 


Wij hopen dat de studies voor u tot een zegen mogen zijn en een

aanleiding om anderen van deze website op de hoogte te brengen.


Wilt u de samenkomst bezoeken ?

U bent van harte welkom in:

"De Bovenzaal"

Middenweg 48, Andijk
elke zondag ( periode september - juni ) om 19.00  uur

ROUTE


____________________________________________________________________________

 

 

Ter bemoediging

 


Het Christendom is geen religie !!

Religie is het proces dat zich voltrekt in de mens die tracht door

eigen inspanning een goed en zo volmaakt mogelijk mens te worden,

die door God wordt geaccepteerd.

Bij het Christendom daarentegen is God de initiatiefnemer,

die de mens de hand toesteekt.

 

 

De Here Jezus is voor:

 

* de natuurlijke mens een dwaasheid

* de godsdienstige mens een ergernis

* de verloren mens een zaligheid

 

Veldslagen kunnen wij verliezen,

maar de oorlog is al overwonnen !!

 

D-day is geweest,

V-day komt nog !!

 

wie met droge ogen beweert dat alles

per ongeluk is ontstaan en toevallig

zich zo heeft ontwikkeld,

is toch niet serieus te nemen ?

 

 


 


*********Halloween******

******* WAT ALS IK *********

******Is Donald Duck een knecht van God ??*****

********** 180" Movie **********

********* Evolution vs. God *********

***** 12 wetenschappelijke redenen waarom de aarde jong is ! *****

******** GODS WOORD *********


LEES JE BIJBEL

Kleur-echt ??

Gij hebt part noch deel aan deze zaak.

Hand.8:21

 

Je hebt vaak over dat diertje gehoord.

Misschien wel eens gezien in een dierenpark.

t' Heeft t' vermogen, de kleur aan te nemen

van zijn omgeving.

Ter bescherming, zie je.

Zo zijn er ook van die kameleon- christenen.

Je kent ze wel:

's zondags zijn ze heel anders van kleur dan op maandag.

Op school anders dan thuis.

Op de jeugdclub anders dan op kantoor.

Wordt er gebeden dan bidden ze mee.

Wordt er een schuine mop getapt,

dan lachen ze mee,

of weten er ook een replica rolex te vertellen.

Dat doen ze, denken ze, ter bescherming.

Zo merkt hun omgeving niet,

welke vlees ze in de kuip hebben.

Hoor jij daar ook bij ??

Of kom je er voor uit,

dat je bij Jezus hoort ?

Dat je, wel is waar, ook eenmaal van kleur veranderd bent,

maar nu voor goed !!

Voor altijd Zijn kleurer wil dragen.

Waar je ook bent: wees KLEUR- ECHT !!
 

 

Het nieuwste luisterbestand

Wie is online

We hebben 182 gasten online

Inlog formulier