Wilt u ons ondersteunen ?

NL86 RABO 01472.52.849 t.n.v. Stichting de Bovenzaal.

Column

Kiezen

Wie is Hij?

Johannes 7:40-44 De woorden van de Heer Jezus roepen bij de toehoorders verdeelde reacties op. Wie is Hij? Ze kennen de Schriften. Weten wat Mozes heeft gezegd over een profeet die eenmaal zou komen. En wat er is gezegd over de Messias, die de nakomeling zou zijn van koning David en geboren zou worden in Betlehem. Maar Jezus komt toch uit Nazaret in Galilea? Hier klopt iets niet! Ze praten met elkaar óver Jezus maar niet mét Hem. Lees daarom niet alleen over Jezus, in de Bijbel of boeken over Hem, maar praat met Hem in uw gebed. Hij zal Zich bekend maken. Opdat u gelooft. Johannes 7:45-53 De mensen in Jeruzalem hebben Jezus gehoord. Velen vragen zich af of Hij degene is door wie alles anders wordt, de Messias. De Farizeeën lijken het erover eens te zijn dat Hij uit de weg geruimd moet worden omdat Hij de mensen misleidt. Toch is er één, Nikodemus, die het niet met hen eens is. Eerder was hij al eens in het donker bij Jezus geweest, om nader met Hem kennis te maken. In de nacht hadden ze samen gesproken, over de Mensenzoon én over opnieuw geboren worden. Wellicht is dat laatste met Nikodemus ook gebeurd. Nikodemus is rechtvaardig. Hij wil trouw zijn aan wat de wet bedoelt: iedere verdachte moet eerst gehoord worden. Daarmee kiest Nikodemus voor Jezus; en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Voor wie kiest U? Gaat u met de massa mee in de afwijzing van Jezus? Of laat u zich door Jezus aanspreken?

Wilt u een bewijs hebben? o

Een evangelist bood de eigenaar van een villa, omringd door prachtige fruitbomen, een Bijbel aan met de woorden: 'Dit is het heilige Woord van God, dat rijkere schatten bevat dan de hele aarde u kan geven.''Dat is gemakkelijk gezegd, maar misschien moeilijk te bewijzen', antwoordde de fruitliefhebber met een ongelovig glimlachje. De evangelist zei daarop: 'Met Gods hulp hoop ik dat te kunnen bewijzen. Meneer, wat een mooie perenbomen hebt u daar staan. Wat jammer dat dit soort niets waard is.' Hevig gepikeerd viel de man uit: 'Niets waard, zegt u. Ik kan wel zien dat u er geen verstand van hebt. Proef deze peer eens, meneer en u zult merken dat dit juist de beste soort is.' 'Dank u wel. Ja, inderdaad, ik heb mij vergist. Maar mag ik u vragen: waarom zou u weigeren dit boek te lezen, dat ik u zo-even heb aangeboden? Het is voor u de enige manier om zelf te constateren dat wat ik u in het begin gezegd heb, de waarheid is. U moet er eerst zelf van geproefd hebben voordat u er een oordeel over kunt geven.'

 

Ingezonden door Kl.Gorter.


Hartelijk welkom
op de website van stichting "De Bovenzaal"

 


Wij hopen dat de studies voor u tot een zegen mogen zijn en een

aanleiding om anderen van deze website op de hoogte te brengen.


Wilt u de samenkomst bezoeken ?

U bent van harte welkom in:

"De Bovenzaal"

Middenweg 48, Andijk
elke zondag ( periode augustus - juli ) om 19.00  uur

ROUTE


____________________________________________________________________________

Het Christendom is geen religie !!

Religie is het proces dat zich voltrekt in de mens die tracht door

eigen inspanning een goed en zo volmaakt mogelijk mens te worden,

die door God wordt geaccepteerd.

Bij het Christendom daarentegen is God de initiatiefnemer,

die de mens de hand toesteekt.

 

MET EEN ISRAËLISCH PASPOORT BENT U

IN 16 MOSLIMLANDEN NIET WELKOM,

MAAR DAT VINDT NIEMAND ERG !!

 

De Here Jezus is voor:

 

* de natuurlijke mens een dwaasheid

* de godsdienstige mens een ergernis

* de verloren mens een zaligheid

.

.

Na 25 jaar geen Israël meer !!

Teheran *  Over 25 jaar bestaat Israël niet meer.

Dat heeft de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei,

in een toespraak gezegd.

"Ik zeg dat ze het einde van deze 25 jaar niet zullen meemaken",

zei Khamenei volgens CNN.

Iran sloot eerder dit jaar een deal met zes wereldmachten over zijn

kernprogramma.

De Republikeinse Partij in de Verenigde Staten en de Israëlische

premier Netanyahu hebben kritiek geuit op het akkoord,

omdat daardoor de veiligheid van Israël in gevaar zou komen.

 

Blijf Israël steunen, 't is Gods oogappel !!

 


Veldslagen kunnen wij verliezen,

maar de oorlog is al overwonnen !!D-day is geweest,

V-day komt nog !!

 

 

wie met droge ogen beweert dat alles

per ongeluk is ontstaan en toevallig

zich zo heeft ontwikkeld,

is toch niet serieus te nemen ?

 

 


 


******* WAT ALS IK *********

*****Sta achter ISRAËL !!*****

********** 180" Movie **********

********* Evolution vs. God *********

***********Christen vervolging anno 2016 !!************

***** 12 wetenschappelijke redenen waarom de aarde jong is ! *****

******** Steun je Amnesty nog ? *****


LEES JE BIJBEL

93  ROER-LOOS

Leid mij in Uw Waarheid.

Ps. 25:5

Het is zo met ons leven,

dat het geleid moet worden.

Zelf zijn wij daartoe niet in staat.

"Ik heb mijn eigen leventje"  is een leugen.

De vraag is: wie leidt je leven ??

Wie heeft 't roer in handen ?

Roerloos rond dobberen op de levens zee

is uitgesloten.

Of 't is in handen van de satan,

of 't is God.

Eén van die twee !!

Nooit niemand !!

Laten we ons toch niet wijsmaken,

dat we zelf ons leven leiden,

of leiden kunnen !

Zelfs David, de man naar Gods hart,

kon dat niet.

Hij bidt in deze psalm,

of God zijn leven leiden wil.

Of Hij 't roer in handen nemen wil.

Of God het roer ontwringen

wil uit de hand van satan.

En hem uit de leugen leiden wil in Zijn Waarheid.

God is de Enige,

die dat doen kan.

En het ook doen wil !!


 

 

 

 

 


 

  

   

  

 

Het nieuwste luisterbestand

Wie is online

We hebben 1 gast online

Inlog formulierZending nieuws

  • Stilgezet: Hebreeën 12:7 - Vrede vinden
    Hebreeën 12:7 Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Elke gelovige heeft levenslang leerplicht. En sinds Pinksteren heeft elke christen een persoonlijk leermeester: de Heilige Geest. Die maakt hem leergierig – maar houdt hem ook bij de les als hij er even niet zo’n zin in heeft. Deze persoonlijke leraar is ­immers door Vader aangesteld, en Hij weet als geen ander wat Vader graag ziet. Dus tikt deze leraar je ook wel eens op de vingers. Als het je altijd maar weer tegenzit, dan laat de Geest...
  • Kerk Lokaal: Woonkubussen in kerk Zaandijk
    woonkubussen in kerk Zaandijk De Zaandijkerkerk heeft een nieuwe bestemming gekregen. Architectenbureau Nunc plaatste tien woonkubussen in de kerk. Deze zijn bedoeld voor jongeren met autisme. De kerk, die stamt uit 1640, werd al vanaf 1978 niet meer gebruikt door de protestantse gemeente. Het verval van het monumentale gebouw werd in 2009 een halt toegeroepen toen Stadsherstel Amsterdam de kerk kocht om die te restaureren. Na de voltooiing hiervan werden de woonkubussen neergezet. Volgens het architectenbureau werden ze geplaatst ‘op zo’n wijze dat vanuit elke positie de hoofdvorm van de...
  • Wisseling van de wacht bij ICF Veenendaal
    Veenendaal Hans en Carolien Euser vertrekken als leidinggevenden van de International Christian Fellowship (ICF)gemeente in Veenendaal. Ze worden opgevolgd door Cees en Mirjam Molenaar, die komende zondag aangesteld worden bij deze internationale en interculturele kerkgemeenschap. Het echtpaar Molenaar werkte eerder in Zambia en Malawi en is al vanaf april in Veenendaal actief, om de gemeente te leren kennen. Hans Euser gaat per 1 juli aan de slag als directeur van Intercultural Church Plants Nederland, een netwerk dat interculturele gemeentestichting ondersteunt.