Wilt u ons ondersteunen ?

NL86 RABO 01472.52.849 t.n.v. Stichting de Bovenzaal.

Column

Kiezen

Wie is Hij?

Johannes 7:40-44 De woorden van de Heer Jezus roepen bij de toehoorders verdeelde reacties op. Wie is Hij? Ze kennen de Schriften. Weten wat Mozes heeft gezegd over een profeet die eenmaal zou komen. En wat er is gezegd over de Messias, die de nakomeling zou zijn van koning David en geboren zou worden in Betlehem. Maar Jezus komt toch uit Nazaret in Galilea? Hier klopt iets niet! Ze praten met elkaar óver Jezus maar niet mét Hem. Lees daarom niet alleen over Jezus, in de Bijbel of boeken over Hem, maar praat met Hem in uw gebed. Hij zal Zich bekend maken. Opdat u gelooft. Johannes 7:45-53 De mensen in Jeruzalem hebben Jezus gehoord. Velen vragen zich af of Hij degene is door wie alles anders wordt, de Messias. De Farizeeën lijken het erover eens te zijn dat Hij uit de weg geruimd moet worden omdat Hij de mensen misleidt. Toch is er één, Nikodemus, die het niet met hen eens is. Eerder was hij al eens in het donker bij Jezus geweest, om nader met Hem kennis te maken. In de nacht hadden ze samen gesproken, over de Mensenzoon én over opnieuw geboren worden. Wellicht is dat laatste met Nikodemus ook gebeurd. Nikodemus is rechtvaardig. Hij wil trouw zijn aan wat de wet bedoelt: iedere verdachte moet eerst gehoord worden. Daarmee kiest Nikodemus voor Jezus; en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Voor wie kiest U? Gaat u met de massa mee in de afwijzing van Jezus? Of laat u zich door Jezus aanspreken?

Wilt u een bewijs hebben? o

Een evangelist bood de eigenaar van een villa, omringd door prachtige fruitbomen, een Bijbel aan met de woorden: 'Dit is het heilige Woord van God, dat rijkere schatten bevat dan de hele aarde u kan geven.''Dat is gemakkelijk gezegd, maar misschien moeilijk te bewijzen', antwoordde de fruitliefhebber met een ongelovig glimlachje. De evangelist zei daarop: 'Met Gods hulp hoop ik dat te kunnen bewijzen. Meneer, wat een mooie perenbomen hebt u daar staan. Wat jammer dat dit soort niets waard is.' Hevig gepikeerd viel de man uit: 'Niets waard, zegt u. Ik kan wel zien dat u er geen verstand van hebt. Proef deze peer eens, meneer en u zult merken dat dit juist de beste soort is.' 'Dank u wel. Ja, inderdaad, ik heb mij vergist. Maar mag ik u vragen: waarom zou u weigeren dit boek te lezen, dat ik u zo-even heb aangeboden? Het is voor u de enige manier om zelf te constateren dat wat ik u in het begin gezegd heb, de waarheid is. U moet er eerst zelf van geproefd hebben voordat u er een oordeel over kunt geven.'

 

Ingezonden door Kl.Gorter.


Hartelijk welkom
op de website van stichting "De Bovenzaal"

 


Wij hopen dat de studies voor u tot een zegen mogen zijn en een

aanleiding om anderen van deze website op de hoogte te brengen.


Wilt u de samenkomst bezoeken ?

U bent van harte welkom in:

"De Bovenzaal"

Middenweg 48, Andijk
elke zondag ( periode augustus - juli ) om 19.00  uur

ROUTE


____________________________________________________________________________

*******************************************************************************

*******       17 september 2017 start het nieuwe seizoen   ***********

*******************************************************************************

Het Christendom is geen religie !!

Religie is het proces dat zich voltrekt in de mens die tracht door

eigen inspanning een goed en zo volmaakt mogelijk mens te worden,

die door God wordt geaccepteerd.

Bij het Christendom daarentegen is God de initiatiefnemer,

die de mens de hand toesteekt.

 

MET EEN ISRAËLISCH PASPOORT BENT U

IN 16 MOSLIMLANDEN NIET WELKOM,

MAAR DAT VINDT NIEMAND ERG !!

 

De Here Jezus is voor:

 

* de natuurlijke mens een dwaasheid

* de godsdienstige mens een ergernis

* de verloren mens een zaligheid

.

.

Na 25 jaar geen Israël meer !!

Teheran *  Over 25 jaar bestaat Israël niet meer.

Dat heeft de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei,

in een toespraak gezegd.

"Ik zeg dat ze het einde van deze 25 jaar niet zullen meemaken",

zei Khamenei volgens CNN.

Iran sloot eerder dit jaar een deal met zes wereldmachten over zijn

kernprogramma.

De Republikeinse Partij in de Verenigde Staten en de Israëlische

premier Netanyahu hebben kritiek geuit op het akkoord,

omdat daardoor de veiligheid van Israël in gevaar zou komen.

 

Blijf Israël steunen, 't is Gods oogappel !!

 


Veldslagen kunnen wij verliezen,

maar de oorlog is al overwonnen !!D-day is geweest,

V-day komt nog !!

 

 

wie met droge ogen beweert dat alles

per ongeluk is ontstaan en toevallig

zich zo heeft ontwikkeld,

is toch niet serieus te nemen ?

 

 


 


******* WAT ALS IK *********

*****Sta achter ISRAËL !!*****

********** 180" Movie **********

********* Evolution vs. God *********

***********Christen vervolging anno 2016 !!************

***** 12 wetenschappelijke redenen waarom de aarde jong is ! *****

******** Steun je Amnesty nog ? *****


LEES JE BIJBEL

94 Je komt er niet onderuit.

...wanneer ik nog eens gelegenheid heb.

Hand. 24:25

 

Of Felix die gelegenheid nor ooit gekregen heeft,

geloof ik niet.

Hij stuurde Paulus weg,

want die legde hem het vuur te na aan de schenen.

Maar Felix kon God nooit verwijten,

dat de boodschap hem niet gebracht was.

Hij kan er niet onderuit.

Een eenvoudige bakkersknecht hield Zondagsschool.

Tot de jongens en meisjes,

die afscheid namen van de school,

zei hij altijd:

"Hier hebben jullie 't evangelie gehoord

en nooit kom je er meer onderuit."

Een zijner "leerlingen" raakte jarenlang verward in de wereld.

Hij kwam in kerk nog kluis.

Tot iemand hem ontmoette

en een hele avond schijnbaar vergeefs met hem

over het 't evangelie sprak.

Ten slotte vertrok hij met de woorden:

U weet 't nu, U komt hier nooit meer onderuit."

Dezelfde woorden als van de bakkersknecht,

bijna 30 jaar later !

En dat was voor deze man voldoende,

om zich aan Jezus over te geven.

Gods boodschap legt beslag op je !!


 

 

 

 

 


 

  

   

  

 

Het nieuwste luisterbestand

Wie is online

We hebben 3 gasten online

Inlog formulierZending nieuws

  • Stilgezet: Prediker 10:11 - Slang
    Prediker 10:11 Wanneer de slang niet wordt bezworen en dan bijt, helpt de kunst hem te bezweren niet meer. Een slangenbezweerder lijkt wel te kunnen toveren: hij fluit en de slang heft zijn bovenlijf en wiegt heen en weer alsof hij in trance is. Dat is echter niet waar – het dier is juist in opperste staat van alertheid. Hij ziet de fluit heen en weer bewegen, hij ziet er een mogelijk gevaar in en dus volgt hij elke beweging van de fluitspeler. Als de speler te lang doorgaat, kan de slang zelfs besluiten toe te slaan. Een goede slangenbezweerder kent dat gevaar en stopt op tijd. Maar...
  • Niet in verwachting: Brechtje Slob
    Brechtje Slob is een creatief persoon. Dat valt direct op als je haar kleurrijke jarenvijftigwoning binnenstapt. Ze houdt van kunst en cultuur en bezoekt graag concerten, festivals en theatervoorstellingen. Ze werkt als activiteitenbegeleider voor mensen met een beperking. Brechtje vertelt er enthousiast over terwijl ze op de bank met gekleurde kussentjes zit. In een glazen vaasje op tafel staan wilde bloemen. ‘Ik heb het heel erg getroffen met mijn baan. De mensen met wie ik werk mogen onder meer schilderen en knutselen. Ze zijn heel ontvankelijk om dingen te leren. Ik vind het ook heel...
  • Kerknieuws zaterdag 22 juli 2017
    protestantse kerk overleden Veenendaal | 16 juli | ds. Gustaaf Gerard Samuel van Hoogstraten (geboren 19 september 1931). Hervormd predikant Hoogezand-Sappemeer (evangelisatie, 1963), Gorinchem (1967), Pijnacker (1973), Krimpen aan den IJssel (1980). Emeritaat: 1997. hersteld hervormde kerk Beroepen te Breukelen in combinatie met Houten: R. van de Kamp te Putten; te Stolwijk, kandidaat W. van Klinken te Apeldoorn.