Wilt u ons ondersteunen ?

NL86 RABO 01472.52.849 t.n.v. Stichting de Bovenzaal.

Column

Kiezen

Verbinding

Verbonden zijn met Jezus Christus. Dat is het beste wat je kan overkomen. Daar bidt de Heiland om. Zijn Vader heeft Hem de zorg voor een aantal mensen toevertrouwd. Zijn discipelen en de mensen die tot geloof komen als ze het evan-gelie horen. Ja, die liefdevolle zorg voor mensen ligt verankerd in Gods welbehagen. In zijn liefdevolle keus. In zijn rechtvaardigheid. Luister dan naar het gebed van de Heiland. Gelooft u dat Jezus door de Vader is gezonden? Gelooft u dat Jezus de geliefde van de Vader is? Dat mag u aannemen. Daarvoor heeft de Here Jezus gebeden. Daarvoor heeft Hij geleden. Opdat u bij Hem zou zijn en zijn liefde zou ontvangen. Lezen: Johannes 17:24:26. Bezorg God een goede naam. Een groot levensmiddelen-concern kwam slecht in het nieuws door een frauderende topbestuurder. Hij had door wanbeheer het bedrijf aan de rand van de afgrond gebracht en zichzelf verrijkt. Met zijn wandaden schaadde hij niet alleen zijn eigen naam (met naam en toenaam in de krant), maar ook de naam die het bedrijf na jarenlang hard werken had opgebouwd. Door de fout van één werker werd er een smet op het hele bedrijf geworpen. Wat een verant-woordelijkheid hebben gelovigen, die de Naam van hun Heer mogen dragen: zal God om hen worden geëerd of gesmaad? Want de wereld beoordeelt de Heer naar de daden van zijn gelovigen. Verbonden aan Jezus, bezorgen de gelovigen God een goede naam Lezen: Johannes 15:7-8.

Mijn schuld is betaald o

Een dokter is Schotland stond bekend om zijn grote goed-hartigheid en mildheid tegen-over zijn patienten. Nauwkeurig hield hij in zijn dagboek bij welke consulten hij gegeven had en welke bezoeken hij afgelegd had. Als de tijd van het uit-schrijven van de rekeningen was gekomen, dan vroeg hij zich steeds weer af: 'Zijn deze mensen wel in staat te betalen?' Vaak schreef hij dwars door de aantekening in zijn dagboek met rode inkt: 'Betaald.' Dan werd er geen rekening uitge-schreven. Na zijn dood keken de uitvoerders van het testament het dagboek in. Zij begrepen de toedracht en dachten deze met rood gemerkte bedragen nog te kunnen innen. De rechter werd ingeschakeld. Maar toen deze het dagboek met de rode kanttekeningen gezien had, zei hij: 'Er is geen rechtbank in dit land die de mensen tot betaling kan dwingen, nu dit woord er staat: Betaald!' Zo mogen ook zij die geloven, weten dat hun schuld betaald is. Paulus schrijft: 'U bent voor een prijs gekocht' (1 Kor. 6:20).'Wie zal ons nog schuldig heten?'

 

Ingezonden door Kl.Gorter.


Hartelijk welkom
op de website van stichting "De Bovenzaal"

 


Wij hopen dat de studies voor u tot een zegen mogen zijn en een

aanleiding om anderen van deze website op de hoogte te brengen.


Wilt u de samenkomst bezoeken ?

U bent van harte welkom in:

"De Bovenzaal"

Middenweg 48, Andijk
elke zondag ( periode augustus - juli ) om 19.00  uur

ROUTE


____________________________________________________________________________

Het Christendom is geen religie !!

Religie is het proces dat zich voltrekt in de mens die tracht door

eigen inspanning een goed en zo volmaakt mogelijk mens te worden,

die door God wordt geaccepteerd.

Bij het Christendom daarentegen is God de initiatiefnemer,

die de mens de hand toesteekt.

 

MET EEN ISRAËLISCH PASPOORT BENT U

IN 16 MOSLIMLANDEN NIET WELKOM,

MAAR DAT VINDT NIEMAND ERG !!

 

De Here Jezus is voor:

 

* de natuurlijke mens een dwaasheid

* de godsdienstige mens een ergernis

* de verloren mens een zaligheid

.

.

Na 25 jaar geen Israël meer !!

Teheran *  Over 25 jaar bestaat Israël niet meer.

Dat heeft de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei,

in een toespraak gezegd.

"Ik zeg dat ze het einde van deze 25 jaar niet zullen meemaken",

zei Khamenei volgens CNN.

Iran sloot eerder dit jaar een deal met zes wereldmachten over zijn

kernprogramma.

De Republikeinse Partij in de Verenigde Staten en de Israëlische

premier Netanyahu hebben kritiek geuit op het akkoord,

omdat daardoor de veiligheid van Israël in gevaar zou komen.

 

Blijf Israël steunen, 't is Gods oogappel !!

 


Veldslagen kunnen wij verliezen,

maar de oorlog is al overwonnen !!D-day is geweest,

V-day komt nog !!

 

 

wie met droge ogen beweert dat alles

per ongeluk is ontstaan en toevallig

zich zo heeft ontwikkeld,

is toch niet serieus te nemen ?

 

 


 


******* WAT ALS IK *********

*****Sta achter ISRAËL !!*****

********** 180" Movie **********

********* Evolution vs. God *********

***********Christen vervolging anno 2016 !!************

***** 12 wetenschappelijke redenen waarom de aarde jong is ! *****

******** Steun je Amnesty nog ? *****


LEES JE BIJBEL

98 TWEE SOORTEN CHRISTENEN

...dat ik Hem kenne, en de Kracht Zijner Opstanding.

Ps. 3 vers 10

 

Je kent de eerste soort waarschijnlijk het beste.

Die komt n.l. het meeste voor.

De christenen, die "er zijn",

de voldane, de tevredenen met wat ze bezitten

en met wat ze zijn.

Ze hebben hun kerkgang,

hun dagelijks Bijbellezen,

hun zendingscommissie.

Ze zijn belijdend lid van een kerk en doen,

voor de buitenwereld althans,

geen grote zonden.

Ze zijn christelijk.

Maar ik hoop, dat je bij de tweede

soort gerekend wordt.

Bij hen, die ontevreden over zichzelf zijn.

Bij hen, die Hem willen kennen.

Die er naar hunkeren steeds meer van Hem te weten,

steeds meer de kracht van Zijn opstanding te beleven.

Die er naar jagen, of ze 't ook begrijpen mochten !

Die er bedroefd om zijn, dat hun leven nog zo weinig vrucht draagt.

Want deze treurenden zullen vertroost worden.

 

 

 

 


 

  

   

  

 

Het nieuwste luisterbestand

Wie is online

We hebben 2 gasten online

Inlog formulierZending nieuws

  • Dorottya Nagy: westerling kan ook migrant zijn
    Doorn Vorig jaar organiseerde het synodebestuur een ethische bezinning over veiligheid. Donderdag pakte het een ander groot thema op: migratie. Daarvoor was Dorottya Nagy gevraagd te spreken. De in Roemenië geboren Nagy is hoogleraar missiologie aan de Protestantse Theologische Universiteit. Zij vertelde niet een recept te willen geven voor een manier van kerkelijke omgang met migratie. Nagy waarschuwde ertegen, migratie als hét probleem te zien, dat zakelijk moet worden opgelost. Ze wil niets weten van vooroordelen, hokjes en labels, gevoed door machtsrelaties. Mensen moeten, wat...
  • Jurjen de Groot nieuwe algemeen directeur PKN
    Doorn Vanaf 1 juni leidt hij de zogeheten Dienstenorganisatie van de grootste protestantse kerk in ons land, waarvan het hoofdkantoor in Utrecht staat. De Groot (1975) is de opvolger van Haaije Feenstra die tot 1 januari directeur was van de kerkelijke organisatie. Jurjen de Groot is momenteel operationeel directeur van de IZB. Sinds 2013 werkt hij voor deze missionaire organisatie. Daarvoor verbleef hij zeven jaar met zijn gezin in Kenia, waar hij werkte voor de Reformed Church in East Africa. Daarna was hij als pionier betrokken bij de opzet van het missionaire project Perron61 in...
  • ‘Schrijvend maak ik de chaos beheersbaar’
    ‘Mijn ouders zijn drie dagen na de oorlog getrouwd, in Duitsland. Mijn moeder is Duitse van oorsprong. Mijn vader zat ondergedoken in een tomatenkas in Bleiswijk – hij kwam één keer op straat en werd direct opgepakt. Omdat hij een technische opleiding had en zijn talen sprak, werd hij tewerkgesteld in Duitsland. Hij heeft er geen verschrikkingen meegemaakt. Een paar jaar na de oorlog kwamen ze in ­Nederland wonen. Mijn moeder wilde Nederlands leren, maar bijna niemand wilde met haar omgaan. Ze werd gemeden. Zodoende bleef ze lang Duits spreken en ben ik tweetalig opgevoed. Dat is een...