Wilt u ons ondersteunen ?

NL86 RABO 01472.52.849 t.n.v. Stichting de Bovenzaal.

Column

Kiezen

Wie is Hij?

Johannes 7:40-44 De woorden van de Heer Jezus roepen bij de toehoorders verdeelde reacties op. Wie is Hij? Ze kennen de Schriften. Weten wat Mozes heeft gezegd over een profeet die eenmaal zou komen. En wat er is gezegd over de Messias, die de nakomeling zou zijn van koning David en geboren zou worden in Betlehem. Maar Jezus komt toch uit Nazaret in Galilea? Hier klopt iets niet! Ze praten met elkaar óver Jezus maar niet mét Hem. Lees daarom niet alleen over Jezus, in de Bijbel of boeken over Hem, maar praat met Hem in uw gebed. Hij zal Zich bekend maken. Opdat u gelooft. Johannes 7:45-53 De mensen in Jeruzalem hebben Jezus gehoord. Velen vragen zich af of Hij degene is door wie alles anders wordt, de Messias. De Farizeeën lijken het erover eens te zijn dat Hij uit de weg geruimd moet worden omdat Hij de mensen misleidt. Toch is er één, Nikodemus, die het niet met hen eens is. Eerder was hij al eens in het donker bij Jezus geweest, om nader met Hem kennis te maken. In de nacht hadden ze samen gesproken, over de Mensenzoon én over opnieuw geboren worden. Wellicht is dat laatste met Nikodemus ook gebeurd. Nikodemus is rechtvaardig. Hij wil trouw zijn aan wat de wet bedoelt: iedere verdachte moet eerst gehoord worden. Daarmee kiest Nikodemus voor Jezus; en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Voor wie kiest U? Gaat u met de massa mee in de afwijzing van Jezus? Of laat u zich door Jezus aanspreken?

Wilt u een bewijs hebben? o

Een evangelist bood de eigenaar van een villa, omringd door prachtige fruitbomen, een Bijbel aan met de woorden: 'Dit is het heilige Woord van God, dat rijkere schatten bevat dan de hele aarde u kan geven.''Dat is gemakkelijk gezegd, maar misschien moeilijk te bewijzen', antwoordde de fruitliefhebber met een ongelovig glimlachje. De evangelist zei daarop: 'Met Gods hulp hoop ik dat te kunnen bewijzen. Meneer, wat een mooie perenbomen hebt u daar staan. Wat jammer dat dit soort niets waard is.' Hevig gepikeerd viel de man uit: 'Niets waard, zegt u. Ik kan wel zien dat u er geen verstand van hebt. Proef deze peer eens, meneer en u zult merken dat dit juist de beste soort is.' 'Dank u wel. Ja, inderdaad, ik heb mij vergist. Maar mag ik u vragen: waarom zou u weigeren dit boek te lezen, dat ik u zo-even heb aangeboden? Het is voor u de enige manier om zelf te constateren dat wat ik u in het begin gezegd heb, de waarheid is. U moet er eerst zelf van geproefd hebben voordat u er een oordeel over kunt geven.'

 

Ingezonden door Kl.Gorter.


Hartelijk welkom
op de website van stichting "De Bovenzaal"

 


Wij hopen dat de studies voor u tot een zegen mogen zijn en een

aanleiding om anderen van deze website op de hoogte te brengen.


Wilt u de samenkomst bezoeken ?

U bent van harte welkom in:

"De Bovenzaal"

Middenweg 48, Andijk
elke zondag ( periode augustus - juli ) om 19.00  uur

ROUTE


____________________________________________________________________________

Het Christendom is geen religie !!

Religie is het proces dat zich voltrekt in de mens die tracht door

eigen inspanning een goed en zo volmaakt mogelijk mens te worden,

die door God wordt geaccepteerd.

Bij het Christendom daarentegen is God de initiatiefnemer,

die de mens de hand toesteekt.

 

MET EEN ISRAËLISCH PASPOORT BENT U

IN 16 MOSLIMLANDEN NIET WELKOM,

MAAR DAT VINDT NIEMAND ERG !!

 

De Here Jezus is voor:

 

* de natuurlijke mens een dwaasheid

* de godsdienstige mens een ergernis

* de verloren mens een zaligheid

.

.

Na 25 jaar geen Israël meer !!

Teheran *  Over 25 jaar bestaat Israël niet meer.

Dat heeft de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei,

in een toespraak gezegd.

"Ik zeg dat ze het einde van deze 25 jaar niet zullen meemaken",

zei Khamenei volgens CNN.

Iran sloot eerder dit jaar een deal met zes wereldmachten over zijn

kernprogramma.

De Republikeinse Partij in de Verenigde Staten en de Israëlische

premier Netanyahu hebben kritiek geuit op het akkoord,

omdat daardoor de veiligheid van Israël in gevaar zou komen.

 

Blijf Israël steunen, 't is Gods oogappel !!

 


Veldslagen kunnen wij verliezen,

maar de oorlog is al overwonnen !!D-day is geweest,

V-day komt nog !!

 

 

wie met droge ogen beweert dat alles

per ongeluk is ontstaan en toevallig

zich zo heeft ontwikkeld,

is toch niet serieus te nemen ?

 

 


 


******* WAT ALS IK *********

*****Sta achter ISRAËL !!*****

********** 180" Movie **********

********* Evolution vs. God *********

***********Christen vervolging anno 2016 !!************

***** 12 wetenschappelijke redenen waarom de aarde jong is ! *****

******** Steun je Amnesty nog ? *****


LEES JE BIJBEL

95 MARANATHA

....zal Ik allen tot Mij trekken.

Joh. 12 : 32

 

Maranatha !!

JEZUS KOMT !!

 

Dit is de blijde prediking van al Gods kinderen.

Dat is hun heerlijke verwachting.

En de schoonste aansporing tot een leven van heiliging.

Echte Christenen kijken vaak naar de lucht.

Want hun Heiland beloofde hen daar tegemoet te komen.

En vaak luisteren ze, soms midden onder hun werk,

of ze de bazuin ook horen.

Zo zeker weten ze, dat Jezus komt.

Hij heeft 't beloofd,

dus zal 't gebeuren.

Wanneer ??

Gelukkig weten we dat niet.

't Wachten zou ons te lang vallen,

óf we zouden ons dagelijks werk verwaarlozen.

Maar dát Hij komt, staat als een paal boven water.

Verlang jij er ook zo naar ??

Denk je 't even in: altijd bij Hem te zijn.

Die ons zo onuitsprekelijk lief heeft en ons wil

brengen van heerlijkheid tot heerlijkheid.

Zorg toch, dat ieder het weet,

dát Hij komt.


 

 

 

 

 


 

  

   

  

 

Het nieuwste luisterbestand

Wie is online

We hebben 2 gasten online

Inlog formulierZending nieuws

  • Kerk lokaal: Pelgrim Podium in Delfshaven
    Pelgrim Podium in Delfshaven De Pelgrimvaderskerk, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland, viert dit jaar het feit dat er al zeshonderd jaar een christelijke gemeente samenkomt in Delfshaven. Het is aanleiding voor de oprichting van het Pelgrim Podium, een debatavond die de kerk drie keer per jaar wil houden. ‘De hervormde gemeente Delfshaven hecht aan bezinning, dialoog en debat over thema’s die voor Rotterdammers – zowel kerkelijk als niet-kerkelijk – relevant zijn’, legt Arjan van Essen uit. Hij is lid van de organisatiecommissie waarvan ook dominee Arjan Marcus en...
  • Kerknieuws dinsdag 19 september 2017
    protestantse kerk Beroepen te Amerongen-Overberg (wijkgemeente Amerongen): M. Hofma te Bunnik die dit beroep heeft aangenomen; te Andel (hervormd): A.J. Post te Nieuw-Beijerland (hervormd; te Woudenberg (hervormd wijk 1): D.J.W. Kok te Oldebroek (hervormd). afscheid zondag 24 september Hazerswoude | W.G. van den Top wegens emeritaat. geref. kerken vrijgemaakt Beroepbaar: kandidaat R.A. Nijhoff te Veenendaal, momenteel predikant-in-opleiding te Duiven-Velp; kandidaat H.T. Wendt te Kampen, tel. 038-2307381, e-mail: htwendt@hotmail.com (verbeterd bericht) gereformeerde...
  • Stilgezet: Lucas 14:32 - Kiezen
    Lucas 14:32 Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Het is oorlog, er is geen ontkomen aan. De koning moet de zware beslissing nemen of hij gaat proberen om de vijand tegen te houden. Maar hij weet: dat wordt vechten tegen een overweldigende overmacht. Heeft vechten wel zin? Is er ergens een plek waar hij met zijn handjevol mannen deze vijand kan tegenhouden? Het alternatief is vernederend: je geeft je bij voorbaat over. Dan moet je maar afwachten wat de vijand gaat...