Wilt u ons ondersteunen ?

NL86 RABO 01472.52.849 t.n.v. Stichting de Bovenzaal.

Column

Kiezen

Eren en liefhebben

Alleen aan God de eer! Johannes 7:14-24. In de tempel geeft de Heer Jezus onderwijs aan het volk. Die man heeft niet eens gestudeerd. Hoe komt Hij aan al die wijsheid?, vragen de geestelijke leiders zich af, Wat Ik zeg komt niet van Mij, maar van Hem die Mij heeft gezonden, zegt Jezus. Wie de wil van God wil doen, zal weten of mijn onderwijs van God komt, of van Mijzelf. Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer; wie de eer zoekt van zijn Zender, is betrouwbaar. Houd je relatie met God zuiver; ga niet tussen Hem en de mensen in staan. Laten woord en daad naar Hem verwijzen. God kennen is Hem liefhebben Johannes 7:25-32. Is Jezus soms de Messias? vragen de Jeruzalemmers zich af. Maar de herkomst van de Messias zou onbekend zijn en van Jezus weten ze dat Hij uit Nazaret komt. Over het tempelplein, overal hoorbaar, schalt de stem van de Heer. U kent Mij en mijn afkomst. Maar Ik ben gezonden door een betrouw-baar Iemand die u niet kent. Ik ken Hem, want Ik kom van Hem af en Hij heeft Mij gezonden. Maar die mensen zijn toch gelovige Joden? Ze kennen God toch? Nee, want wie God werkelijk is kan alleen Jezus vertellen en laten zien. Hij is gekomen opdat wij God op een nieuwe manier leren kennen. God, vol gerechtigheid, liefde en barmhartigheid. Vol verlangen ons zijn kinderen te maken. Zonder Jezus kun je een heleboel over God te weten komen. Maar Jezus leert je God kennen als de hemelse Vader. En kennen betekent ook die Vader met hart en ziel liefhebben! (Bron:Uitdaging)

De kunst van het weglaten o

Volle agenda's. Iedereen heeft tegenwoordig een volle agenda. Jezus vergelijkt Zichzelf met een wijnstok en christenen met de ranken. Hij roept ons op om dagelijks vrucht te dragen! Vruchten van de Heilige Geest zoals liefde, trouw en zelfbeheersing. Soms is het nuttig om eens kritisch naar al je activiteiten te kijken. Zijn wij als wild groeiende ranken zonder vrucht? Zijn wij zo druk met van alles zonder dat we werkelijk vrucht dragen? Vaak is het goed om in je eigen activiteiten te snoeien. Zo gaan alle levenssappen naar de ranken die wel vrucht dragen, en zo zul je tot meer zegen zijn voor de mensen om je heen. Ik ben de echte wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. De ranken aan Mij die geen vrucht dragen, kapt Hij weg. De ranken die wel vrucht dragen, snoeit Hij om er nog meer vruchten aan te laten komen. Johannes 15:1-2.

 

Ingezonden door Kl.Gorter.


Hartelijk welkom
op de website van stichting "De Bovenzaal"

 


Wij hopen dat de studies voor u tot een zegen mogen zijn en een

aanleiding om anderen van deze website op de hoogte te brengen.


Wilt u de samenkomst bezoeken ?

U bent van harte welkom in:

"De Bovenzaal"

Middenweg 48, Andijk
elke zondag ( periode augustus - juli ) om 19.00  uur

ROUTE


____________________________________________________________________________

Het Christendom is geen religie !!

Religie is het proces dat zich voltrekt in de mens die tracht door

eigen inspanning een goed en zo volmaakt mogelijk mens te worden,

die door God wordt geaccepteerd.

Bij het Christendom daarentegen is God de initiatiefnemer,

die de mens de hand toesteekt.

 

De Here Jezus is voor:

 

* de natuurlijke mens een dwaasheid

* de godsdienstige mens een ergernis

* de verloren mens een zaligheid

.

.

Na 25 jaar geen Israël meer !!

Teheran *  Over 25 jaar bestaat Israël niet meer.

Dat heeft de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei,

in een toespraak gezegd.

"Ik zeg dat ze het einde van deze 25 jaar niet zullen meemaken",

zei Khamenei volgens CNN.

Iran sloot eerder dit jaar een deal met zes wereldmachten over zijn

kernprogramma.

De Republikeinse Partij in de Verenigde Staten en de Israëlische

premier Netanyahu hebben kritiek geuit op het akkoord,

omdat daardoor de veiligheid van Israël in gevaar zou komen.

 

Blijf Israël steunen, 't is Gods oogappel !!
D-day is geweest,

V-day komt nog !!

 

 


 


******* WAT ALS IK *********

*****Sta achter ISRAËL !!*****

********** 180" Movie **********

********* Evolution vs. God *********

***********Christen vervolging anno 2016 !!************

***** 12 wetenschappelijke redenen waarom de aarde jong is ! *****

******** Steun je Amnesty nog ? *****


LEES JE BIJBEL

GEEF

...om voedsel voor zich te kopen.

Mark.6:36

 

Een jonge man,

die zijn hart aan de Here had gegeven,

raakte op een samenkomst in gesprek

met een oude dame,

die begerig was de Heiland te kennen.

"komt u maar mee", zei hij,

"dan breng ik u bij de evangelist".

"Die zal u wel helpen."

Maar toen deze hoorde wat er aan de 't handje was,

zei hij tot de jongeman:

"Geef jij haar te eten."

Toen begreep de nieuwe discipel van Jezus,

dat hij een opdracht had.

Wij zenden mensen weg om voedsel te kopen in de stad,

( bv. bij de dominee, in de kerk.)

Jezus zegt:

"Geeft gij hen te eten".

Heb je niets ??

Dat is niet waar !!

Breng, wát je hebt,

bij Mij en ik zal 't zó zegenen,

dat je een hele korf vol voedsel voor je zelf overhoudt.

Dat is de heerlijke ervaring van werkers voor Jezus.

Geef, wat je hebt aan geloof

en je ontvangt honderdvoudig voor je eigen hart.

Geef........dan ontvang je !!

 

  

   

  

 

Het nieuwste luisterbestand

Wie is online

We hebben 3 gasten online

Inlog formulierZending nieuws

  • Kerknieuws dinsdag 17 januari 2017
    protestantse kerk Beroepen te Dinteloord (hervormd): D. Verkuil te Zijderveld. Bedankt voor Capelle aan den IJssel: G.A. Kansen te Hilversum. overleden Sliedrecht | 13 januari | ds. Jan den Hoed (geboren 5 januari 1930). Hervormd predikant te Tholen (1956), Wijk bij Heusden (1960), Meerkerk (1966) en Slie­drecht (1971). Emeritaat: 1995. christelijke geref. kerken Beroepen te Huizen: J.G. Schenau te Goes.
  • Confessionelen in PKN willen fuseren
    Klundert Beide bewegingen rekenen zich tot het orthodoxe deel van de Protestantse Kerk. Ze spreken de hoop uit om, naast de voorgenomen fusie, ook een federatie te vormen met het Evangelisch Werkverband (EW), actief in diezelfde kerk. Op 5 oktober 2016 kwamen de besturen van de drie organisaties bij elkaar, met dominee Arjan Plaisier als gespreksleider. De oud-scriba van de Protestantse Kerk legde de vraag voor of zij nog los van elkaar konden bestaan, in een tijd waarin de jongere generaties niet meer vanzelfsprekend bij de kerk aangesloten willen zijn. Een maand later besloten de...
  • Lokaal kerknieuws: Oude tekst op gevel synagoge Zaandam hersteld
    basisschool in Adorp krijgt kerksleutel Vandaag krijgt openbare basisschool De Wierde in het Groningse Adorp de sleutel van de dorpskerk. De kerk en de school gaan daarmee een structurele samenwerking aan, waarbij zij de sleutel samen delen. De basisschool is de zesde school in de provincie Groningen die de sleutel van de dorpskerk krijgt in het kader van het project Sleutelbewaarders van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). In Adorp grenst het schoolplein aan het kerkhof, de kinderen komen er iedere dag langs. Het Sleutelbewaardersproject zorgt ervoor dat kinderen een band krijgen...