Wilt u ons ondersteunen ?

NL86 RABO 01472.52.849 t.n.v. Stichting de Bovenzaal.

Column

Kiezen

Verbinding

Verbonden zijn met Jezus Christus. Dat is het beste wat je kan overkomen. Daar bidt de Heiland om. Zijn Vader heeft Hem de zorg voor een aantal mensen toevertrouwd. Zijn discipelen en de mensen die tot geloof komen als ze het evan-gelie horen. Ja, die liefdevolle zorg voor mensen ligt verankerd in Gods welbehagen. In zijn liefdevolle keus. In zijn rechtvaardigheid. Luister dan naar het gebed van de Heiland. Gelooft u dat Jezus door de Vader is gezonden? Gelooft u dat Jezus de geliefde van de Vader is? Dat mag u aannemen. Daarvoor heeft de Here Jezus gebeden. Daarvoor heeft Hij geleden. Opdat u bij Hem zou zijn en zijn liefde zou ontvangen. Lezen: Johannes 17:24:26. Bezorg God een goede naam. Een groot levensmiddelen-concern kwam slecht in het nieuws door een frauderende topbestuurder. Hij had door wanbeheer het bedrijf aan de rand van de afgrond gebracht en zichzelf verrijkt. Met zijn wandaden schaadde hij niet alleen zijn eigen naam (met naam en toenaam in de krant), maar ook de naam die het bedrijf na jarenlang hard werken had opgebouwd. Door de fout van één werker werd er een smet op het hele bedrijf geworpen. Wat een verant-woordelijkheid hebben gelovigen, die de Naam van hun Heer mogen dragen: zal God om hen worden geëerd of gesmaad? Want de wereld beoordeelt de Heer naar de daden van zijn gelovigen. Verbonden aan Jezus, bezorgen de gelovigen God een goede naam Lezen: Johannes 15:7-8.

Mijn schuld is betaald o

Een dokter is Schotland stond bekend om zijn grote goed-hartigheid en mildheid tegen-over zijn patienten. Nauwkeurig hield hij in zijn dagboek bij welke consulten hij gegeven had en welke bezoeken hij afgelegd had. Als de tijd van het uit-schrijven van de rekeningen was gekomen, dan vroeg hij zich steeds weer af: 'Zijn deze mensen wel in staat te betalen?' Vaak schreef hij dwars door de aantekening in zijn dagboek met rode inkt: 'Betaald.' Dan werd er geen rekening uitge-schreven. Na zijn dood keken de uitvoerders van het testament het dagboek in. Zij begrepen de toedracht en dachten deze met rood gemerkte bedragen nog te kunnen innen. De rechter werd ingeschakeld. Maar toen deze het dagboek met de rode kanttekeningen gezien had, zei hij: 'Er is geen rechtbank in dit land die de mensen tot betaling kan dwingen, nu dit woord er staat: Betaald!' Zo mogen ook zij die geloven, weten dat hun schuld betaald is. Paulus schrijft: 'U bent voor een prijs gekocht' (1 Kor. 6:20).'Wie zal ons nog schuldig heten?'

 

Ingezonden door Kl.Gorter.


Hartelijk welkom
op de website van stichting "De Bovenzaal"

 


Wij hopen dat de studies voor u tot een zegen mogen zijn en een

aanleiding om anderen van deze website op de hoogte te brengen.


Wilt u de samenkomst bezoeken ?

U bent van harte welkom in:

"De Bovenzaal"

Middenweg 48, Andijk
elke zondag ( periode augustus - juli ) om 19.00  uur

ROUTE


____________________________________________________________________________

Het Christendom is geen religie !!

Religie is het proces dat zich voltrekt in de mens die tracht door

eigen inspanning een goed en zo volmaakt mogelijk mens te worden,

die door God wordt geaccepteerd.

Bij het Christendom daarentegen is God de initiatiefnemer,

die de mens de hand toesteekt.

 

MET EEN ISRAËLISCH PASPOORT BENT U

IN 16 MOSLIMLANDEN NIET WELKOM,

MAAR DAT VINDT NIEMAND ERG !!

 

De Here Jezus is voor:

 

* de natuurlijke mens een dwaasheid

* de godsdienstige mens een ergernis

* de verloren mens een zaligheid

.

.

Na 25 jaar geen Israël meer !!

Teheran *  Over 25 jaar bestaat Israël niet meer.

Dat heeft de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei,

in een toespraak gezegd.

"Ik zeg dat ze het einde van deze 25 jaar niet zullen meemaken",

zei Khamenei volgens CNN.

Iran sloot eerder dit jaar een deal met zes wereldmachten over zijn

kernprogramma.

De Republikeinse Partij in de Verenigde Staten en de Israëlische

premier Netanyahu hebben kritiek geuit op het akkoord,

omdat daardoor de veiligheid van Israël in gevaar zou komen.

 

Blijf Israël steunen, 't is Gods oogappel !!

 


Veldslagen kunnen wij verliezen,

maar de oorlog is al overwonnen !!D-day is geweest,

V-day komt nog !!

 

 

wie met droge ogen beweert dat alles

per ongeluk is ontstaan en toevallig

zich zo heeft ontwikkeld,

is toch niet serieus te nemen ?

 

 


 


******* WAT ALS IK *********

*****Sta achter ISRAËL !!*****

********** 180" Movie **********

********* Evolution vs. God *********

***********Christen vervolging anno 2016 !!************

***** 12 wetenschappelijke redenen waarom de aarde jong is ! *****

******** Steun je Amnesty nog ? *****


LEES JE BIJBEL

12  VRUCHT DRAGEN.

Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt.

Joh. 15 vers 8

 

Heb je wel eens opgemerkt,

met welk een onstuimige drift

planten en bomen groeien en bloeien

om vrucht voort te brengen ?

Alles wordt daaraan dienstbaar gemaakt.

Het is voor hen een zaak van leven of dood !!

Draagt een plant of boom geen vrucht,

dan sterft hij uit.

Jezus wil, dat wij vrucht dragen.

Niet een paar, maar veel !!

Tot verheerlijking van Zijn Vader.

Daartoe zet Hij 't snoeimes in ons leven.

Want 't is ook voor jou en voor mij

een zaak van leven of dood.

Dragen we geen vruchten,

dan sterven we uit.

Blijf in dé Wijnstok,

dan komen de vrucht boven drijven.
 

 

 

 


 

  

   

  

 

Het nieuwste luisterbestand

Wie is online

We hebben 1 gast online

Inlog formulierZending nieuws

  • Doden en gewonden bij vreedzaam protest van katholieken in Congo
    Kinshasa De organisatie had – met impliciete steun van de Congolese bisschoppen – de gelovigen opgeroepen om afgelopen zondag voor de tweede keer met bijbels, palmtakken en rozenkranzen de straat op te gaan. Volgens een waarnemer van de VN zijn er zeker 57 gewonden gevallen. Het protest is gericht tegen de weigering van president Kabila om het vredesakkoord dat op 31 december 2016 met hulp van de bisschoppen is gesloten, uit te voeren. Ook liepen tientallen priesters in liturgische gewaden mee. Op 31 december jongstleden vielen er ook al doden en meer dan honderd gewonden tijdens...
  • Kritiek op bescherming die paus bisschop Barros biedt
    Boston Franciscus heeft vorige week Chilenen die bisschop Juan Barros ervan beschuldigen een misbruikende priester te hebben beschermd en zelf passief aanwezig te zijn geweest bij een geval van misbruik, van ‘laster’ beticht. Volgens Franciscus is er niet het minste bewijs. Kardinaal O’Malley zei in een reactie ‘niet te begrijpen waarom de paus deze woorden gebruikt heeft’. Volgens de aartsbisschop van Boston en tevens leider van de Vaticaanse commissie die het seksueel misbruik door geestelijken moet bestrijden voelen slachtoffers zich door dit taalgebruik in de steek gelaten en...
  • Engelse kerk: geen speciale liturgie voor transgenders
    Londen Transgenders voelen zich na hun geslachtsverandering een andere persoon, met een andere naam dan waarmee ze zijn geboren en (vaak) gedoopt. Met een speciale liturgie zou gevierd kunnen worden dat zij met hun nieuwe identiteit in de kerk worden opgenomen. Daarom vroeg een grote meerderheid op de Engelse synode in juli vorig jaar om een onderzoek, of zo’n aparte liturgie wenselijk is. De bisschoppenconferentie heeft besloten van niet, aldus een mededeling van de kerk zondag. Voor zo’n plechtigheid kan de bestaande liturgie voor doopbevestiging of doopvernieuwing worden...