Wilt u ons ondersteunen ?

NL86 RABO 01472.52.849 t.n.v. Stichting de Bovenzaal.

Column

...........Genade en vrede.............. ................................................... Genade en vrede zal u geschonken worden Toen ik me aan het voorbereiden was op deze boodschap sprak de Heilige Geest heel duidelijk dat ik u een bemoediging moest sturen vanuit Psalm 37. Ik verbaas me er keer op keer weer over hoe God Zijn woord elke keer weer precies op tijd stuurt, op het moment dat deze het hardst nodig is. Het is Zijn liefdevolle natuur om uw gebeden te horen en een speciaal Woord voor u voor te bereiden en te laten aan komen op het moment dat u dit nodig heeft. Hoor het woord van de Heer voor u: Vertrouw op de Heer – verheug u in Hem. Geef alles aan Hem over en geef uw denken en geest rust. “Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon” (Psalm 37:3-6) God kent elke stap die voor u ligt. Hij ordent alles met betrekking tot uw leven, uw gezin en uw noden. Vertrouw Hem in alles: Goede ouders blijven niet continu boos op hun kinderen, zoals de Heer niet boos blijft op Zijn kinderen. Hij wilt uw vrede, uw kracht en uw hulp in tijden van nood zijn: Vestig je hoop op de HEER en blijf op de weg die hij wijst. “De HEER heeft hen altijd geholpen en bevrijd, hij bevrijdt hen ook nu van de zondaars, hij redt hen, want zij schuilen bij hem” (Psalmen 37:40). De Heer beloofd al deze goede dingen te doen voor Zijn volk in Psalm 37, “want zij schuilen bij hem”.(David Wilkerson)................................................ ............Woorden zijn goedkoop................. ............................................................ Een niet-christelijke rechtsgeleerde woonde een kerkdienst bij en luisterde met verbazing naar de getuigenissen van sommige christenen die hij vanwege zijn beroep als rechtsgeleerde had leren kennen als bedriegers en oplichters. Na de dienst vroeg iemand hem wat hij vond van deze prachtige getuigenissen. Hij antwoordde: 'Voor een rechter is er een groot verschil tussen een getuigenis en een bewijs.' Woorden zijn inderdaad goedkoop. Het is gemakkelijk een mooi getuigenis van je geloof in Christus te geven, maar het is veel moeilijker in je dagelijks leven een bewijs te geven van de reinigende kracht van God in je leven. 'Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij vandaan' (Mark. 7:6). Laat ons gebed zijn: Maak mij een beeld van U, zo vol van ootmoed, liefde en trouw! Maak mij een beeld van U. Dan is het mooiste getuigenis als de mensen iets van Jezus liefde en bewogenheid in ons ontdekken!
Kl.Gorter †


Hartelijk welkom
op de website van stichting "De Bovenzaal"

 


Wij hopen dat de studies voor u tot een zegen mogen zijn en een

aanleiding om anderen van deze website op de hoogte te brengen.


Wilt u de samenkomst bezoeken ?

U bent van harte welkom in:

"De Bovenzaal"

Middenweg 48, Andijk
elke zondag ( periode september - juni ) om 19.00  uur

ROUTE


____________________________________________________________________________

!!!!!!!! Tot 5 september 2021 geen onderwijs !!!!!!!!!!

 

Ter bemoediging

 


Het Christendom is geen religie !!

Religie is het proces dat zich voltrekt in de mens die tracht door

eigen inspanning een goed en zo volmaakt mogelijk mens te worden,

die door God wordt geaccepteerd.

Bij het Christendom daarentegen is God de initiatiefnemer,

die de mens de hand toesteekt.

 

 

De Here Jezus is voor:

 

* de natuurlijke mens een dwaasheid

* de godsdienstige mens een ergernis

* de verloren mens een zaligheid

 

Veldslagen kunnen wij verliezen,

maar de oorlog is al overwonnen !!

 

D-day is geweest,

V-day komt nog !!

 

wie met droge ogen beweert dat alles

per ongeluk is ontstaan en toevallig

zich zo heeft ontwikkeld,

is toch niet serieus te nemen ?

 

 


 


*********Halloween******

******* WAT ALS IK *********

******Is Donald Duck een knecht van God ??*****

********** 180" Movie **********

********* Evolution vs. God *********

***** 12 wetenschappelijke redenen waarom de aarde jong is ! *****

******** GODS WOORD *********


LEES JE BIJBEL

Kleur-echt ??

Gij hebt part noch deel aan deze zaak.

Hand.8:21

 

Je hebt vaak over dat diertje gehoord.

Misschien wel eens gezien in een dierenpark.

t' Heeft t' vermogen, de kleur aan te nemen

van zijn omgeving.

Ter bescherming, zie je.

Zo zijn er ook van die kameleon- christenen.

Je kent ze wel:

's zondags zijn ze heel anders van kleur dan op maandag.

Op school anders dan thuis.

Op de jeugdclub anders dan op kantoor.

Wordt er gebeden dan bidden ze mee.

Wordt er een schuine mop getapt,

dan lachen ze mee,

of weten er ook een replica rolex te vertellen.

Dat doen ze, denken ze, ter bescherming.

Zo merkt hun omgeving niet,

welke vlees ze in de kuip hebben.

Hoor jij daar ook bij ??

Of kom je er voor uit,

dat je bij Jezus hoort ?

Dat je, wel is waar, ook eenmaal van kleur veranderd bent,

maar nu voor goed !!

Voor altijd Zijn kleurer wil dragen.

Waar je ook bent: wees KLEUR- ECHT !!
 

 

Het nieuwste luisterbestand

Wie is online

We hebben 6 gasten online

Inlog formulier