Wilt u ons ondersteunen ?

NL86 RABO 01472.52.849 t.n.v. Stichting de Bovenzaal.

Column

Kiezen

God dienen

Een van de mooiste verzen in de Bijbel over het dienen van God vinden wij in Jozua hoofdstuk 22:5. Daar kunnen wij lezen dat Jozua zei: Volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet, welke Mozes, de knecht des Heren, u geboden heeft: dat gij de Here, uw God, zoudt lief-hebben, in al zijn wegen wan-delen, zijn geboden onderhou-den, Hem aanhangen, en Hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel. In dat ene vers worden vijf dingen ge-noemd waarop wij moeten letten in het dienen van de Heer: 1. Hem liefhebben 2. In Zijn wegen wandelen 3. Zijn geboden onderhouden 4. Hem aanhangen 5. Hem dienen met ons hele hart en onze hele ziel. De meest succesrijke christen is niet noodzakelijkerwijs diegene die het meest voor de Heer doet, maar diegene die God het minst hindert om Zijn werk in en door hem heen te doen. (Leo Habets)

VADERS LIEFDE o

Jezus vertelde eens een verhaal. Er was een man met twee zonen. De ene wilde weg. De wereld in. Hij hield het niet meer uit bij zijn vader. Niets te beleven. Zo saai allemaal! Toen ging hij. Zijn erfdeel, geld in de zak van zijn mantel. Het leven in. Nou en reken erop dat hij het ervan genomen heeft. Hij verbraste zijn hele hebben en houden. Tot de laatste cent. En wat deed de vader? Pakte hij het 'Boek' en een pen en streepte hij al zuchtend de naam van zijn jongste zoon door? Geen denken aan! Vaak stond hij op de uitkijk. Zijn ogen zochten de horizon af. Uren stond hij soms te turen. Wie weet...! Zijn hart bleef uitgaan naar zijn kind. Daar was hij vader voor. En toen gebeurde het. Vanuit de verte zag hij iemand aankomen die in zichzelf aan het overleggen was wat hij zou zeggen: 'Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben niet langer waard uw zoon genoemd te worden. Wilt u mij aannemen als uw knecht.' Zo liep hij daar in zichzelf te mompelen. Het hart van de vader begon ineens sneller te kloppen. 't Zou toch niet waar zijn! Eerst langzaam maar steeds sneller ging hij lopen. Niet kijkend waar hij zijn voeten neerzette. Hij kon niet wachten. Met uitgebreide armen ging hij zijn zoon tegemoet. Toen ze vlak bij elkaar waren, riep de zoon al: 'Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben niet langer waard uw zoon genoemd te worden... Ik...' De rest van zijn woorden werd gesmoord in de mantel van de vader. In zijn liefde - zo groot! - drukte hij zijn zoon aan de borst. 'Mijn kind', sprak hij. Ja... zo is Vader.

 

Ingezonden door Kl.Gorter.


Hartelijk welkom
op de website van stichting "De Bovenzaal"

 


Wij hopen dat de studies voor u tot een zegen mogen zijn en een

aanleiding om anderen van deze website op de hoogte te brengen.


Wilt u de samenkomst bezoeken ?

U bent van harte welkom in:

"De Bovenzaal"

Middenweg 48, Andijk
elke zondag ( periode augustus - juli ) om 19.00  uur

ROUTE


____________________________________________________________________________

Het Christendom is geen religie !!

Religie is het proces dat zich voltrekt in de mens die tracht door

eigen inspanning een goed en zo volmaakt mogelijk mens te worden,

die door God wordt geaccepteerd.

Bij het Christendom daarentegen is God de initiatiefnemer,

die de mens de hand toesteekt.

 

De Here Jezus is voor:

 

* de natuurlijke mens een dwaasheid

* de godsdienstige mens een ergernis

* de verloren mens een zaligheid

.

.

Na 25 jaar geen Israël meer !!

Teheran *  Over 25 jaar bestaat Israël niet meer.

Dat heeft de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei,

in een toespraak gezegd.

"Ik zeg dat ze het einde van deze 25 jaar niet zullen meemaken",

zei Khamenei volgens CNN.

Iran sloot eerder dit jaar een deal met zes wereldmachten over zijn

kernprogramma.

De Republikeinse Partij in de Verenigde Staten en de Israëlische

premier Netanyahu hebben kritiek geuit op het akkoord,

omdat daardoor de veiligheid van Israël in gevaar zou komen.

 

Blijf Israël steunen, 't is Gods oogappel !!
D-day is geweest,

V-day komt nog !!

 

 


 


******* WAT ALS IK *********

*****Sta achter ISRAËL !!*****

********** 180" Movie **********

********* Evolution vs. God *********

***********Christen vervolging anno 2016 !!************

***** 12 wetenschappelijke redenen waarom de aarde jong is ! *****

******** Steun je Amnesty nog ? *****


LEES JE BIJBEL

73 DOE JE PLICHT !

Onze God zal voor ons strijden.

Nehemia 4:20

 

"Het werk is groot en uitgebreid en

wij zijn ver van elkaar langs de muur verspreid",

zegt Nehemia, de leider van de weergekeerde Joden.

Hij spoort hen geweldig aan vol te houden bij de

bouw van de muren van Jeruzalem.

Doe allen je plicht, de rest doet God.

Zo spoort God ook ons aan in onze taak.

Bouw de muren van Jeruzalem !!

Draag steen voor steen aan:

al je vrienden om je heen moet je voor Jezus winnen.

Dat werk is groot en uitgebreid.

En je staat soms vér van elkaar.

Maar blijf aan je werk.

Anderen doen het ook, de hele week.

En 's zondags verzamelen we ons op de plaats

van 't hoorngeschal: in de gemeente ontmoet je

de andere werkers voor Christus.

En daar vertel je er van, hoe God voor je streed

en je de overwinning gaf:

je mocht een kameraad tot Jezus brengen.

  

   

  

 

Het nieuwste luisterbestand

Wie is online

We hebben 3 gasten online

Inlog formulierZending nieuws

  • Kerknieuws zaterdag 22 oktober 2016
    protestantse kerk Beroepen te Lent-Oosterhout- Ressen en Doornik: W. Hartogsveld te Schaarsbergen, die dit ­beroep heeft aangenomen. jubilea Den Haag | 28 oktober | zestig jaar hervormd predikant: ds. D.A. Cazemier (1930). IJsselstein | 28 oktober | zestig jaar gereformeerd predikant: ds. G.D. Hanemaaijer (1929). Utrecht | 28 oktober | zestig jaar hervormd predikant: ds. G. Jonkers (1931). Zaandam | 28 oktober | vijfenzestig jaar gereformeerd predikant: ds. P.L. Smilde (1926). gereformeerde gemeenten Beroepen te Zwolle: G. van Manen te Elspeet. oud geref....
  • Stilgezet: Hebreeën 11:7 - Rechtvaardig
    Hebreeën 11:7 Door zijn geloof bouwde Noach gehoorzaam een ark. Zo verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. Noach staat in het Oude Testament bekend als een schoolvoorbeeld van rechtvaardigheid (bijvoorbeeld in Ezechiël 14). Waar zat ‘m die rechtvaardigheid in? Niet in foutloosheid – hij kon ook een keer domweg te veel drinken. Nee, die titel ‘rechtvaardige’ had hij te danken aan zijn geloof, horen we hier. Toen God iets onwaarschijnlijks zei, dacht hij niet: dat lijkt me sterk. Dat schoot misschien wel door zijn hoofd, maar dan dacht hij erachteraan: het past niet...
  • Genezing en bevrijding vragen om oefenruimte
    Barneveld ‘Ik hou me eenvoudig aan het gebod van Jezus om de zieken te genezen en mensen te bevrijden van demonen’, zegt Hans Maat, directeur van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk. ‘Als de arts uitbehandeld is, is de Heilige Geest misschien ook wel uitbehandeld’, reageert Stefan Paas, hoogleraar missiologie in Amsterdam en Kampen. Ze zijn het niet eens, en toch ergens ook weer wel. Deze krant bracht beide theologen met elkaar in gesprek over de bijzondere gaven van de Geest, in het bijzonder de praktijk van genezing op gebed. Niet met als doel een ouderwets...