Wilt u ons ondersteunen ?

NL86 RABO 01472.52.849 t.n.v. Stichting de Bovenzaal.

Column

Kiezen

Verdwaald?

De Heer houdt van de verdwaalden. De Heer houd van elk schaap die is verdwaald vanwege beproevingen en verwondingen. We zullen onze Herder ook nooit durven te beschuldigen dat Hij ons in de steek laat. Hij wandelt nog steeds naast ons en zijn oog is op ons. Het kan zijn dat u op dit moment een verloren oorlog voert tegen een bepaalde vorm van verleiding of zonde. De vijand overstroomd u met wanhoop, angst en leugens. Uw beproeving kan zelfs nog onverklaarbaarder en mysterieus worden. Maar ik wil dat u weet dat ongeacht wat u op dit moment doormaakt, de Heilige Geest in u ‘Jehovah Rohi’ wilt bekendmaken, de Heer uw herder. U heeft een herder die Zijn liefde in uw hart wilt graveren. Jezus stelt ons gerust wanneer Hij zegt ‘Ik zal u nooit verlaten’. En onze hemelse Vader, Jehovah Rohi, de Heer onze herder, heeft zichzelf geopenbaard in Psalm 23. Hij vertelt ons: ‘Ik ken uw naam, en Ik weet wat u doormaakt. Kom toch bij mij, en leg u neder in mijn genade en liefde. Probeer niet alles te verklaren maar accepteer simpelweg Mijn liefde voor u, en rust uit in Mijn armen. Ja, ik ben de Heer der Heren, Ik ben de majestueuze en Heilige God. Ik wil dat u al deze openbaringen over Mij kent, maar voor nu wil ik dat U mij leert kennen als Jehovah Rohi. Ik wil dat u mij kent als een liefdevolle, zorgzame herder. En ik wil dat u erop vertrouwd dat Ik u door alle beproevingen heen leid, vanuit mijn tederheid en liefde voor u’. (David Wilkerson)

Neem de tijd o

Je wordt voortgedreven door een ongeduldige stem die zegt dat je moet presteren en creëren. Je verlangt zo naar een toekomst die bij jou past. Eigenlijk zegt deze stem dat je niks voorstelt als je niets presteert. Vanuit je angst ga je onrustig op zoek om zo snel mogelijk een tastbaar resultaat te behalen. Het frustrerende is echter dat het nooit genoeg is en de onrust alleen maar toeneemt naarmate je meer presteert. Wat je zult moeten leren, is de tijd te nemen. Je zult de tijd nodig hebben om een sterk karakter te krijgen. Kijk naar het leven van Jezus. Zijn bediening kreeg gestalte toen Hij dertig jaar was. Daarvoor zal Hij zeker veel geleerd hebben van zijn Vader. Als je de tijd neemt en luistert naar de zachte stem van Gods Geest, zul je merken dat God je wil zeggen dat Hij je onvoor-waardelijk liefheeft. Hij zegt dat je de tijd moet nemen om te groeien en te bloeien. Vertrouw erop dat God precies weet wanneer jij klaar bent om een taak te vervullen. Vruchten zullen alleen mooi worden als je ze geduldig laat rijpen in de zon van Gods liefde.

 

Ingezonden door Kl.Gorter.


Hartelijk welkom
op de website van stichting "De Bovenzaal"

 


Wij hopen dat de studies voor u tot een zegen mogen zijn en een

aanleiding om anderen van deze website op de hoogte te brengen.


Wilt u de samenkomst bezoeken ?

U bent van harte welkom in:

"De Bovenzaal"

Middenweg 48, Andijk
elke zondag ( periode augustus - juli ) om 19.00  uur

ROUTE


____________________________________________________________________________

Het Christendom is geen religie !!

Religie is het proces dat zich voltrekt in de mens die tracht door

eigen inspanning een goed en zo volmaakt mogelijk mens te worden,

die door God wordt geaccepteerd.

Bij het Christendom daarentegen is God de initiatiefnemer,

die de mens de hand toesteekt.

 

MET EEN ISRAËLISCH PASPOORT BENT U

IN 16 MOSLIMLANDEN NIET WELKOM,

MAAR DAT VINDT NIEMAND ERG !!

 

De Here Jezus is voor:

 

* de natuurlijke mens een dwaasheid

* de godsdienstige mens een ergernis

* de verloren mens een zaligheid

.

.

Na 25 jaar geen Israël meer !!

Teheran *  Over 25 jaar bestaat Israël niet meer.

Dat heeft de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei,

in een toespraak gezegd.

"Ik zeg dat ze het einde van deze 25 jaar niet zullen meemaken",

zei Khamenei volgens CNN.

Iran sloot eerder dit jaar een deal met zes wereldmachten over zijn

kernprogramma.

De Republikeinse Partij in de Verenigde Staten en de Israëlische

premier Netanyahu hebben kritiek geuit op het akkoord,

omdat daardoor de veiligheid van Israël in gevaar zou komen.

 

Blijf Israël steunen, 't is Gods oogappel !!

 


Veldslagen kunnen wij verliezen,

maar de oorlog is al overwonnen !!D-day is geweest,

V-day komt nog !!

 

 

wie met droge ogen beweert dat alles

per ongeluk is ontstaan en toevallig

zich zo heeft ontwikkeld,

is toch niet serieus te nemen ?

 

 


 


******* WAT ALS IK *********

*****Sta achter ISRAËL !!*****

********** 180" Movie **********

********* Evolution vs. God *********

***********Christen vervolging anno 2016 !!************

***** 12 wetenschappelijke redenen waarom de aarde jong is ! *****

******** Steun je Amnesty nog ? *****


LEES JE BIJBEL

95  MARANATHA

...zal Ik allen tot Mij trekken.

Joh. 12:32

 

Maranatha !

Jezus komt !

Dit is de blijde prediking van al Gods kinderen.

Dat is hun heerlijke verwachting.

En de schoonste aansporing tot een levende heiliging.

Echte Christenen kijken vaak naar de lucht.

Want hun Heiland beloofde hen daar tegemoet te komen.

En vaak luisteren ze, soms midden onder hun werk,

of ze de bazuin ook horen !

Zo zeker weten ze,

dat Jezus komt !

Hij heeft 't beloofd,

dus zal 't gebeuren.

Wanneer ??

Gelukkig weten we dat niet.

't Wachten zou ons te lang vallen,

óf we zouden ons dagelijks werk verwaarlozen.

Maar dát Hij komt,

staat als een paal boven water.

Verlang jij er ook zo naar ??

Denk je 't even in:

altijd bij Hem te zijn,

Die ons zo onuitsprekelijk lief heeft

en ons wil brengen van heerlijkheid tot heerlijkheid.

Zorg toch, dat ieder het weet !!!!!

Hij komt !!!!!

 

 

 

 


 

  

   

  

 

Het nieuwste luisterbestand

Wie is online

We hebben 1 gast online

Inlog formulierZending nieuws

  • Zwitsers willen paus spreken over Zwingli
    Genève De voorzitter van de Zwitserse protestantse kerk, Gottfried Locher, heeft de paus uitgenodigd voor een oecumenisch gesprek in het kader van het Zwingli-jaar 2019. Dat gebeurde tijdens het bezoek van Franciscus aan de Wereldraad van Kerken in Genève. Het ‘belang van de gereformeerde traditie voor de wereldwijde kerk dient te worden gethematiseerd’, volgens Locher. In het jaar 1519 begon de reformator Huldrych Zwingli uit Zürich zijn ideeën over de christelijke vrijheid te verkondigen. In zijn opvattingen over het avondmaal verschilde Zwingli van andere reformatoren.
  • Als de overheid harten moet toetsen
    Tegenover de medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zit een Afghaanse vrouw. Ze zegt dat ze christen is en in haar thuisland grote kans maakt op vervolging. Om een verblijfsvergunning te krijgen, moet ze de medewerker tegenover haar overtuigen van haar bekering. Via haar tolk vertelt ze hoe ze tot geloof is gekomen. Dat het christendom voor haar als voormalig moslima een bevrijding betekent van mannelijke overheersing. ‘Hier in Nederland hoef je als vrouw geen hoofddoek te dragen’, werpt de IND-medewerker tegen. ‘Dat vrouwen hier vrij zijn, heeft niet met het christendom...
  • ‘Vrouw in ambt als splijtzwam hoeft niet’
    Rijnsburg Hij moet er niet aan denken dat de komst van vrouwelijke ouderlingen en dominees een scheuring veroorzaakt in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Daarom schreef dominee en oud-synodevoorzitter Pieter Niemeijer (62) een boekje over zijn eigen worsteling met het thema. ‘Ik ben opgevoed met de leer dat het ambt alleen voor mannen is, en heb de Bijbel zelf ook lang zo uitgelegd.’ Na jaren studeren kwam hij tot nieuwe inzichten. ‘De klassieke uitleg is niet zo absoluut als ik dacht.’ Een opvallend geluid van iemand die gezien wordt als een zwaargewicht aan de behoudende kant...