Wilt u ons ondersteunen ?

NL86 RABO 01472.52.849 t.n.v. Stichting de Bovenzaal.

Column

Kiezen

Hart

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden (Romeinen 10:9).Het hart is de bloedpomp van het lichaam. Het wordt ook figuurlijk gebruikt als we over genegenheden en gevoelens spreken. Omdat dit het centrale orgaan van het lichaam is en een van de meest vitale, spreekt de Bijbel erover als de bron van het leven. Vandaar dat het als een synoniem gebruikt wordt voor ‘leven’. Wanneer de Bijbel zegt: ‘Zoon, geef me je hart’, betekent dit niet dat we ons echte hart eruit moeten snijden en het aan God moeten geven. Het betekent dat we ons leven aan Hem moeten geven, ons gehele zelf. Wanneer we tot Christus komen moeten we niet alleen een verstandelijke beoordeling met ons hoofd geven, we moeten ‘met onze harten geloven’. We kunnen in de historische Jezus geloven, maar als we een ‘reddend geloof’ hebben moet ons geloof op ons gehele zijn betrekking hebben. Wanneer we geloven met ons gehele hart, dan zijn onze wil, onze emoties en ons verstand overgegeven aan Christus. Heer, ik geloof en verheug me in de wetenschap dat U leeft en mijn Verlosser bent. (Billy Graham)

GERED OM TE REDDEN o

Vroeger stond er in Zwitser-land een klooster, waarvan de bewoners bij slecht weer een klok gingen luiden. Daardoor konden reizigers die in doodsgevaar verkeerden, de weg naar het klooster vinden, waar zij een veilig en gastvrij onderkomen vonden. Het loon dat men van de zo geredde mensen vroeg, was niet geld, maar iedere geredde moest op zijn beurt ook een tijd de klok van het klooster luiden bij noodweer. Dit is een prachtige illustratie van de taak die iedere christen heeft. Terecht is het motto van het Leger des Heils: 'Gered om te redden!' Van allen die de redding in Jezus Christus ervaren hebben, vraagt God niet anders dan dat zij de boodschap van redding doorgeven. Het luiden van een klok vereist inspanning en volharding. Je kunt er blaren van in de handen krijgen. Maar ik denk dat de geredde mensen in Zwitserland dat er best voor overhadden. Onze redding is veel belangrijker dan die van hen! Wat heeft de Heer Jezus er veel voor overgehad om ons te kunnen redden! 'Weet dat uw redding zoveel heeft gekost. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam.' Zullen wij die redding ook in ons leven als rustpunt toelaten, voor het leven en ook om in die rust te kunnen sterven!

 

Ingezonden door Kl.Gorter.


Hartelijk welkom
op de website van stichting "De Bovenzaal"

 


Wij hopen dat de studies voor u tot een zegen mogen zijn en een

aanleiding om anderen van deze website op de hoogte te brengen.


Wilt u de samenkomst bezoeken ?

U bent van harte welkom in:

"De Bovenzaal"

Middenweg 48, Andijk
elke zondag ( periode augustus - juli ) om 19.00  uur

ROUTE


____________________________________________________________________________

Het Christendom is geen religie !!

Religie is het proces dat zich voltrekt in de mens die tracht door

eigen inspanning een goed en zo volmaakt mogelijk mens te worden,

die door God wordt geaccepteerd.

Bij het Christendom daarentegen is God de initiatiefnemer,

die de mens de hand toesteekt.

 

De Here Jezus is voor:

 

* de natuurlijke mens een dwaasheid

* de godsdienstige mens een ergernis

* de verloren mens een zaligheid

.

.

Na 25 jaar geen Israël meer !!

Teheran *  Over 25 jaar bestaat Israël niet meer.

Dat heeft de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei,

in een toespraak gezegd.

"Ik zeg dat ze het einde van deze 25 jaar niet zullen meemaken",

zei Khamenei volgens CNN.

Iran sloot eerder dit jaar een deal met zes wereldmachten over zijn

kernprogramma.

De Republikeinse Partij in de Verenigde Staten en de Israëlische

premier Netanyahu hebben kritiek geuit op het akkoord,

omdat daardoor de veiligheid van Israël in gevaar zou komen.

 

Blijf Israël steunen, 't is Gods oogappel !!
D-day is geweest,

V-day komt nog !!

 

 


 


******* WAT ALS IK *********

*****Sta achter ISRAËL !!*****

********** 180" Movie **********

********* Evolution vs. God *********

***********Christen vervolging anno 2016 !!************

***** 12 wetenschappelijke redenen waarom de aarde jong is ! *****

******** Steun je Amnesty nog ? *****


LEES JE BIJBEL

74  'T KOMPAS.

Uw Woord; een lamp, een licht.

 

Wanneer je de juiste weg wilt weten,

gebruik je een kompas.

En als je dat niet bij de hand hebt,

gebruik dan je horloge maar.

De kleine wijzer richt je naar de zon

en dan ligt precies tussen die wijzer

en het cijfer 12 het zuiden.

Makkelijk genoeg !!

Als je in je hart de weg kwijt bent,

de juiste richting niet weet,

heb je niets aan je horloge.

Neem dan de Bijbel !!

En Christus is de Zon.

Met de Bijbel in de hand

en 't oog gericht op Jezus Christus vind

je vast en zeker de juiste weg.

Dat kan niet missen.

Makkelijk genoeg ??

Ja, als je 't ernstig probeert.

Ps. 119 is één lange, heerlijke lofzang op Gods Woord.

't Is een lamp voor je voet en een licht op je pad.

Een lamp en licht heb je nodig in de duisternis.

Je kunt het moeilijk ontkennen !!

Nou dan !!

Weet dat de wereld er duister uit ziet.

De Bijbel is dé LAMP en hét LICHT.

Wat ben jij ????


  

   

  

 

Het nieuwste luisterbestand

Wie is online

We hebben 5 gasten online

Inlog formulierZending nieuws

  • Wereldraad van Kerken niet welkom in Israël
    Genève Nooit eerder is een officiële vertegenwoordiger van de Wereldraad niet toegelaten tot Israël. Phiri is sinds 2012 ondersecretaris-generaal van het orgaan. Ze is theologe, komt uit Malawi en woont in Genève. Vanaf volgende maand hoort ze als plaatsvervangend secretaris-generaal van de Wereldraad tot de absolute top van de organisatie. Maandag maakte Phiri deel uit van een delegatie van vijf mensen die in Jeruzalem wilden spreken met enkele kerkleiders. Als enige van dit gezelschap kreeg ze geen toegang tot Israël. Ze werd urenlang vastgehouden, ondervraagd en daarna vanaf...
  • Kenniscentrum voor religieus erfgoed
    Naarden Het aantal kerken dat nog voor het oorspronkelijke doel wordt gebruikt, neemt in gierend tempo af. Daarom moet er een kenniscentrum komen waar iedereen terecht kan die wil weten wat je het beste met zo’n vaak monumentaal gebouw en de voorwerpen daaruit kunt doen en hoe. Het plan komt aan de orde tijdens een symposium ‘Agenda Toekomst Religieus Erfgoed’, vandaag in Naarden. Verschillende betrokken partijen, zoals de rijksoverheid, slaan de handen verder ineen. Ze gaan in de nabije toekomst uitvogelen hoe kennis en ervaring het beste gebundeld, gedeeld en uitgebreid kunnen worden.
  • Stilgezet: Hebreeën 11:35 - Nieuw leven
    Hebreeën 11:35 Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Soms doet God een wonder en geneest iemand van een dodelijke ziekte. De Bijbel vertelt zelfs van mensen die al gestorven waren en toch weer levend werden. Zo reëel is het nieuwe leven dat Christus brengt. Maar voor veel meer christenen houdt dat nieuwe leven in, dat ze de dood aanvaarden. Een pijnlijke dood ook nog. Losgerukt worden van alles wat je lief is, en dan sterven te midden van mensen die vol haat tegen je schreeuwen – is dat...