Wilt u ons ondersteunen ?

NL86 RABO 01472.52.849 t.n.v. Stichting de Bovenzaal.

Column

Kiezen

Licht der wereld

Veroordeel niet laat Jezus zien Johannes 8:1-11 In het bijbelgedeelte van vandaag is het een overspelige vrouw die terechstaat. Ondertussen wordt Jezus op de proef gesteld, ook al wordt dat niet hardop gezegd. Jezus doet recht. Hij kent de wet en Hij ziet de mens. Vanuit die houding gaat Hij de confrontatie met de Farizeeën aan: Wie van jullie zonder zonde is... En iedereen gaat weg; iedereen weet van zichzelf dat hij niet zonder zonde is. Alleen de beschul-digde vrouw blijft staan. Zij krijgt van Jezus te horen dat ook Hij haar niet veroordeelt. Zij mag leven van vergeving en genade. Laten we in plaats van mensen ver-oordelen, hun Jezus laten zien. Jezus: Gods licht voor de wereld Johannes 8:12-20. Jezus noemt Zichzelf het licht voor de wereld. Zijn tegenstanders ver-oordelen Hem. Als wij Jezus horen, gaat het erom dat wij geloven dat Hij betrouwbaar is, ook al valt er niets te bewijzen. Je kunt Hem beter vertrouwen en blij zijn dat Hij niemand oordeelt. En als Hij het wel doet, is zijn oordeel betrouw-baar. Het gaat erom dat we in Jezus God Zelf herkennen. Zo is Jezus licht voor de wereld, want waar je door Jezus God leert kennen, verdwijnt het duister. (Bron:Uitdaging)

Engelen in het wit o

Een radiotelefonisch bericht waarschuwde de boeren in een bepaald gebied van Zimbabwe dat er een grote bende ter-roristen in de buurt was. Een boer, die alleen thuis was, besefte het gevaar, maar het was al laat in de avond en hij kon niet vluchten naar zijn buren. De weg was levensgevaarlijk. In zijn angst viel hij op zijn knieën. Anderhalf uur bracht hij door in gebed, tot hij volkomen vrede vond. Zo viel hij ten slotte in slaap. Vroeg in de morgen werd hij door de politie gewekt. Er was ook een terrorist bij. Met ontzetting hoorde de man dat de boerderij in de buurt was overvallen en de boer was doodgeschoten. Daarna had er een treffen plaatsgevonden met de veiligheidstroepen, waarbij alle terroristen waren dood-geschoten, op één na. Die was gevangengenomen. De politie had de man meegenomen om hun te vertellen waar ze die nacht geweest waren. De boer zei verwonderd: 'Maar bij mijn huis zijn jullie niet geweest.' 'Toch wel', antwoordde de terrorist, 'ik kan u de sporen bij uw huis wel laten zien.' 'Maar waarom hebben jullie mij dan niet aangevallen?' vroeg de boer. Het antwoord was: 'Dat hebben we niet gedaan, omdat we bang waren voor die soldaten in witte kleren, die op wacht stonden rondom uw huis.'

 

Ingezonden door Kl.Gorter.


Hartelijk welkom
op de website van stichting "De Bovenzaal"

 


Wij hopen dat de studies voor u tot een zegen mogen zijn en een

aanleiding om anderen van deze website op de hoogte te brengen.


Wilt u de samenkomst bezoeken ?

U bent van harte welkom in:

"De Bovenzaal"

Middenweg 48, Andijk
elke zondag ( periode augustus - juli ) om 19.00  uur

ROUTE


____________________________________________________________________________

Het Christendom is geen religie !!

Religie is het proces dat zich voltrekt in de mens die tracht door

eigen inspanning een goed en zo volmaakt mogelijk mens te worden,

die door God wordt geaccepteerd.

Bij het Christendom daarentegen is God de initiatiefnemer,

die de mens de hand toesteekt.

 

MET EEN ISRAËLISCH PASPOORT BENT U

IN 16 MOSLIMLANDEN NIET WELKOM,

MAAR DAT VINDT NIEMAND ERG !!

 

De Here Jezus is voor:

 

* de natuurlijke mens een dwaasheid

* de godsdienstige mens een ergernis

* de verloren mens een zaligheid

.

.

Na 25 jaar geen Israël meer !!

Teheran *  Over 25 jaar bestaat Israël niet meer.

Dat heeft de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei,

in een toespraak gezegd.

"Ik zeg dat ze het einde van deze 25 jaar niet zullen meemaken",

zei Khamenei volgens CNN.

Iran sloot eerder dit jaar een deal met zes wereldmachten over zijn

kernprogramma.

De Republikeinse Partij in de Verenigde Staten en de Israëlische

premier Netanyahu hebben kritiek geuit op het akkoord,

omdat daardoor de veiligheid van Israël in gevaar zou komen.

 

Blijf Israël steunen, 't is Gods oogappel !!

 


Veldslagen kunnen wij verliezen,

maar de oorlog is al overwonnen !!D-day is geweest,

V-day komt nog !!

 

 

wie met droge ogen beweert dat alles

per ongeluk is ontstaan en toevallig

zich zo heeft ontwikkeld,

is toch niet serieus te nemen ?

 

 


 


******* WAT ALS IK *********

*****Sta achter ISRAËL !!*****

********** 180" Movie **********

********* Evolution vs. God *********

***********Christen vervolging anno 2016 !!************

***** 12 wetenschappelijke redenen waarom de aarde jong is ! *****

******** Steun je Amnesty nog ? *****


LEES JE BIJBEL

97 EEN GOD, DIE VERGEET.

...en hun zonden zal IK niet meer gedenken.

Hebr. 8 vers 12

 

Vergeven en vergeten,

dat zijn twee begrippen,

die elkaar moeten aanvullen.

Je kunt niet ten volle vergeven,

als je niet wilt vergeten.

En zolang je een grief niet hebt vergeten,

heb je die nog niet geheel vergeven.

Het ongelofelijke vergeten van onze zonden

gebeurt bij God.

Niet meer gedenken = vergeten.

Begrijp dit goed:

het betreft hier alleen onze oprecht beleden zonden,

de andere niet.

Herinner Hem niet telkens weer aan je zonden van vroeger !!

Als God die vergeten wil,

mogen wij ze ook vergeten.

Alleen satan gebruikt ze om ons aan

het twijfelen te brengen.

Geef hem geen kans !!

Zo ver het oosten verwijderd is van het westen,

zo ver doet Hij onze schuld van ons.

Is dat niet ver genoeg ?? 

 

 

 


 

  

   

  

 

Het nieuwste luisterbestand

Wie is online

We hebben 3 gasten online

Inlog formulierZending nieuws

  • Kerst in Oekraïne ook op 25 december
    Liev Oekraïne maakt de viering van Kerst op 25 december mogelijk, door er een verplichte vrije dag van te maken. Kerst wordt door de oosters-orthodoxe christenen sinds de vierde eeuw op 7 januari gevierd. Zij volgen hiermee de Juliaanse kalender en weigeren de hervorming die paus Gregorius VIII om astronomische redenen in 1582 in de westerse kerk doorvoerde. Volgens die hervorming valt Kerst immers op 25 december. Maar het Oekraïense parlement heeft besloten om naast 7 januari nu ook 25 december als verplichte vrije dag te kenmerken. Ongeveer een derde van alle christenen in de...
  • Bezwaarden roepen op tot vertrek uit GKv
    Zuidhorn Hoe was de sfeer? Dat weten alleen de mensen die er woensdag bij waren. Het was een besloten avond waar journalisten niet welkom waren. De ­organisatoren, de emeritus do­minees Hilbert Gunnink en Henk van Egmond, hadden een zaal afgehuurd in Zuidhorn, waar driehonderd mensen in konden. Bekend is dat de zaal vol zat. Van Egmond was er wegens ziekte niet bij. Op de eerste, publieke avond die zij belegden, afgelopen juli in Bedum, kwamen zo’n zeshonderd belangstellenden af. Waar staat deze groep bezwaarden voor? Van Egmond en Gunnink hebben al lange tijd moeite met...
  • Onderzoek kindermisbruik binnen muren Vaticaan
    Vaticaanstad In 2013 werd een onderzoek naar misbruik gestaakt ‘wegens gebrek aan bewijs’. Maar de journalist ­Gianluigi Nuzzi heeft in zijn onlangs gepubliceerde boek nieuwe getuigenissen en aanwijzingen geleverd. Het eerste exemplaar van het boek werd dan ook door Nuzzi’s advocaat persoonlijk aan de procureur-generaal van het Vaticaan overhandigd. proces Dat is des te pikanter omdat Nuzzi ­vorig jaar zelf werd vrijgesproken door een Vaticaanse rechter na een acht maanden durend proces wegens het publiceren van geheime informatie. Daarover had hij een boek geschreven, samen met een...