Wilt u ons ondersteunen ?

NL86 RABO 01472.52.849 t.n.v. Stichting de Bovenzaal.

Column

Kiezen

Eren en liefhebben

Alleen aan God de eer! Johannes 7:14-24. In de tempel geeft de Heer Jezus onderwijs aan het volk. Die man heeft niet eens gestudeerd. Hoe komt Hij aan al die wijsheid?, vragen de geestelijke leiders zich af, Wat Ik zeg komt niet van Mij, maar van Hem die Mij heeft gezonden, zegt Jezus. Wie de wil van God wil doen, zal weten of mijn onderwijs van God komt, of van Mijzelf. Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer; wie de eer zoekt van zijn Zender, is betrouwbaar. Houd je relatie met God zuiver; ga niet tussen Hem en de mensen in staan. Laten woord en daad naar Hem verwijzen. God kennen is Hem liefhebben Johannes 7:25-32. Is Jezus soms de Messias? vragen de Jeruzalemmers zich af. Maar de herkomst van de Messias zou onbekend zijn en van Jezus weten ze dat Hij uit Nazaret komt. Over het tempelplein, overal hoorbaar, schalt de stem van de Heer. U kent Mij en mijn afkomst. Maar Ik ben gezonden door een betrouw-baar Iemand die u niet kent. Ik ken Hem, want Ik kom van Hem af en Hij heeft Mij gezonden. Maar die mensen zijn toch gelovige Joden? Ze kennen God toch? Nee, want wie God werkelijk is kan alleen Jezus vertellen en laten zien. Hij is gekomen opdat wij God op een nieuwe manier leren kennen. God, vol gerechtigheid, liefde en barmhartigheid. Vol verlangen ons zijn kinderen te maken. Zonder Jezus kun je een heleboel over God te weten komen. Maar Jezus leert je God kennen als de hemelse Vader. En kennen betekent ook die Vader met hart en ziel liefhebben! (Bron:Uitdaging)

De kunst van het weglaten o

Volle agenda's. Iedereen heeft tegenwoordig een volle agenda. Jezus vergelijkt Zichzelf met een wijnstok en christenen met de ranken. Hij roept ons op om dagelijks vrucht te dragen! Vruchten van de Heilige Geest zoals liefde, trouw en zelfbeheersing. Soms is het nuttig om eens kritisch naar al je activiteiten te kijken. Zijn wij als wild groeiende ranken zonder vrucht? Zijn wij zo druk met van alles zonder dat we werkelijk vrucht dragen? Vaak is het goed om in je eigen activiteiten te snoeien. Zo gaan alle levenssappen naar de ranken die wel vrucht dragen, en zo zul je tot meer zegen zijn voor de mensen om je heen. Ik ben de echte wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. De ranken aan Mij die geen vrucht dragen, kapt Hij weg. De ranken die wel vrucht dragen, snoeit Hij om er nog meer vruchten aan te laten komen. Johannes 15:1-2.

 

Ingezonden door Kl.Gorter.


Hartelijk welkom
op de website van stichting "De Bovenzaal"

 


Wij hopen dat de studies voor u tot een zegen mogen zijn en een

aanleiding om anderen van deze website op de hoogte te brengen.


Wilt u de samenkomst bezoeken ?

U bent van harte welkom in:

"De Bovenzaal"

Middenweg 48, Andijk
elke zondag ( periode augustus - juli ) om 19.00  uur

ROUTE


____________________________________________________________________________

Het Christendom is geen religie !!

Religie is het proces dat zich voltrekt in de mens die tracht door

eigen inspanning een goed en zo volmaakt mogelijk mens te worden,

die door God wordt geaccepteerd.

Bij het Christendom daarentegen is God de initiatiefnemer,

die de mens de hand toesteekt.

 

MET EEN ISRAËLISCH PASPOORT BENT U

IN 16 MOSLIMLANDEN NIET WELKOM,

MAAR DAT VINDT NIEMAND ERG !!

 

De Here Jezus is voor:

 

* de natuurlijke mens een dwaasheid

* de godsdienstige mens een ergernis

* de verloren mens een zaligheid

.

.

Na 25 jaar geen Israël meer !!

Teheran *  Over 25 jaar bestaat Israël niet meer.

Dat heeft de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei,

in een toespraak gezegd.

"Ik zeg dat ze het einde van deze 25 jaar niet zullen meemaken",

zei Khamenei volgens CNN.

Iran sloot eerder dit jaar een deal met zes wereldmachten over zijn

kernprogramma.

De Republikeinse Partij in de Verenigde Staten en de Israëlische

premier Netanyahu hebben kritiek geuit op het akkoord,

omdat daardoor de veiligheid van Israël in gevaar zou komen.

 

Blijf Israël steunen, 't is Gods oogappel !!

 

D-day is geweest,

V-day komt nog !!

 

 

wie met droge ogen beweert dat alles

per ongeluk is ontstaan en toevallig

zich zo heeft ontwikkeld,

is toch niet serieus te nemen ?

 

 


 


******* WAT ALS IK *********

*****Sta achter ISRAËL !!*****

********** 180" Movie **********

********* Evolution vs. God *********

***********Christen vervolging anno 2016 !!************

***** 12 wetenschappelijke redenen waarom de aarde jong is ! *****

******** Steun je Amnesty nog ? *****


LEES JE BIJBEL

77   VERBIJSTERD

Gij spreekt wartaal

Hand.12:15

 

Lees dat hele stukje eens over de bevrijding van Petrus.

Velen van Jezus' discipelen waren in gebed

bijeen om God te vragen Petrus te verlossen.

Zij baden, gelovende dat Hij dat doen kon en

.....doen wilde.

Maar toen hun gebed verhoord was,

geloofden ze het niet.

De slavin wél !!

Van blijdschap vergat ze de deur voor Petrus

open te doen.

En ze hield dapper vol, dat ze géén wartaal sprak.

En toen allen Petrus zagen binnenkomen,

waren ze verbijsterd.

Ditzelfde ongeloof tref je dikwijls aan.

Óf men ziet verhoring op 't gebed niet eens,

óf men is er door verbijsterd.

Doe zo niet.

Vraag alles aan God en merk op,

hoe Hij verhoort.

En heb vertrouwen in de wijze, waarop.

Hij verhoort.

Ieder, die vol blijdschap getuigt van gebedsverhoring,

spreekt geen wartaal, maar heerlijke geloofstaal !

 

  

   

  

 

Wie is online

We hebben 2 gasten online

Inlog formulierZending nieuws

  • Drie slachtoffers in misbruikzaak Amersfoort-Oost
    Amersfoort Drie mensen zijn slachtoffer geweest van seksueel misbruik in Amersfoort, heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie vastgesteld. Op een persbijeenkomst gaven de voorzitter van het onderzoeksteam, de christelijke-gereformeerde emeritus predikant Dingeman Quant en de voorzitter van de kerkenraad Arjen Modderman, dinsdag uitleg over de resultaten van het onderzoek. Maandagavond had de kerkenraad een gemeenteavond belegd. ‘De sfeer was goed’, zegt Modderman. ‘Het is nu tijd voor heling.’ Toen de zaak in oktober vorig jaar naar buiten kwam, was er sprake van mogelijk twaalf...
  • Kerknieuws dinsdag 21 februari 2016
    protestantse kerk Beroepen te Kootwijk- Kootwijkerbroek (hervormd): C.G. Visser te Rijssen (hervormd); te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen: proponent R. Pronk-van Belle te Leens, die dit beroep heeft aangenomen. Bedankt voor Bodegraven- Nieuwerbrug (hervormd wijk 2): H. Russcher te Nijkerk; voor Heinenoord (hervormd): D. Hoolwerf te Stellendam- Melissant (hervormd) en Dirksland (hervormd). overleden Delfzijl | 17 februari | ds. Pieter Bons (geboren 17 april 1932). Hervormd zendingspredikant classis Middelburg (1961), Indonesië-secretaris Raad voor de zending (1972), gemeentepredikant...
  • Synode na kritiek op patriarch
    Atchana De aanleiding is de kritiek van zes aartsbisschoppen – van wie er vier zelf lid zijn van de Heilige Synode – op hun kerkleider. Hem wordt onder andere een te vriendelijke houding tegenover de islam verweten. Na hun kritiek kreeg de patriarch echter de volle steun van het overgrote deel van de Syrisch-Orthodoxe geestelijkheid en gelovigen. Hij riep daarvoor de leden van de Heilige Synode bij elkaar voor een adviserende vergadering. Na die vergadering liet het patriarchaat een verklaring uitgaan waarin de achttien deelnemende bisschoppen verklaarden dat de brief met excuses...