Wilt u ons ondersteunen ?

NL86 RABO 01472.52.849 t.n.v. Stichting de Bovenzaal.

Column

Kiezen

Vertrouwen

Vertrouwen ook als we niet zien Het leven is als een borduurwerk. Wij mensen kijken van de onderkant tegen dat borduur-werk aan. Wat wij zien is een wirwar van draden. Schijnbaar zonder veel verband. Rommelig en beslist niet mooi. Maar, God ziet het borduurwerk van de bovenkant. Hij ziet het prachtige patroon. Hij ziet het kunstwerk. Hij weet dat er een plan is en Hij weet wat Hij doet. Hij heeft het beste voor ogen. Denk eens aan Jozef, de zoon van Jakob, die door zijn broers als slaaf aan de Egyptenaren werd verkocht. Hij kwam terecht in een miserabele situatie in een donkere ge-vangenis in een ver land. Ongetwijfeld heeft Jozef in die situatie geworsteld met vragen over de zin van al zijn lijden. Hij bleef echter op God vertrouwen. De basis van het christenleven is het vertrouwen dat God ons liefheeft en ons leidt. Ook als wij soms niet begrijpen waarom God bepaalde dingen toestaat mogen wij vertrouwen dat Hij het beste met ons voorheeft. Immers: Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn (Romeinen 8:28). Durf jij God te vertrouwen in het donker? Ook vandaag? (Leo Habets)

Uw woord is een lamp voor mijn voet o

In het jaar 1795 werd Robert Moffat in Engeland geboren. Later zou hij door het Londens Zendingsgenootschap uitge-zonden worden naar Zuid-Afrika, om daar vele jaren als zendeling voor de Heer te werken. Hij werkte veel onder de Bechuanen en vertaalde de Bijbel in hun taal. Op de leeftijd van 75 jaar ging hij terug naar Engeland, omdat zijn krachten minder werden. Hij vertelde dat hij op een van zijn tochten door Zuid-Afrika, 's avonds laat, moe en hongerig in een dorpje aankwam. De inwoners ont-vingen hem allesbehalve vriendelijk. Tot zijn verrassing kwam uit een van de hutten een oud vrouwtje tevoorschijn, die zonder iets te zeggen voedsel, melk en wat vruchten voor hem neerzette. Ze wilde weggaan zoals ze gekomen was, maar hij riep haar terug en vroeg haar vriendelijk waarom ze dit voor hem gedaan had. Ze ging naar haar hut en kwam even later terug met een dik boek. Hij keek erin, het was een oude Nederlandse Bijbel. Ze zei: 'Dit is de fontein waaruit ik dagelijks drink, en dit is de olie die mijn lampje altijd brandende houdt.'

 

Ingezonden door Kl.Gorter.


Hartelijk welkom
op de website van stichting "De Bovenzaal"

 


Wij hopen dat de studies voor u tot een zegen mogen zijn en een

aanleiding om anderen van deze website op de hoogte te brengen.


Wilt u de samenkomst bezoeken ?

U bent van harte welkom in:

"De Bovenzaal"

Middenweg 48, Andijk
elke zondag ( periode augustus - juli ) om 19.00  uur

ROUTE


____________________________________________________________________________

Het Christendom is geen religie !!

Religie is het proces dat zich voltrekt in de mens die tracht door

eigen inspanning een goed en zo volmaakt mogelijk mens te worden,

die door God wordt geaccepteerd.

Bij het Christendom daarentegen is God de initiatiefnemer,

die de mens de hand toesteekt.

 

MET EEN ISRAËLISCH PASPOORT BENT U

IN 16 MOSLIMLANDEN NIET WELKOM,

MAAR DAT VINDT NIEMAND ERG !!

 

De Here Jezus is voor:

 

* de natuurlijke mens een dwaasheid

* de godsdienstige mens een ergernis

* de verloren mens een zaligheid

.

.

Na 25 jaar geen Israël meer !!

Teheran *  Over 25 jaar bestaat Israël niet meer.

Dat heeft de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei,

in een toespraak gezegd.

"Ik zeg dat ze het einde van deze 25 jaar niet zullen meemaken",

zei Khamenei volgens CNN.

Iran sloot eerder dit jaar een deal met zes wereldmachten over zijn

kernprogramma.

De Republikeinse Partij in de Verenigde Staten en de Israëlische

premier Netanyahu hebben kritiek geuit op het akkoord,

omdat daardoor de veiligheid van Israël in gevaar zou komen.

 

Blijf Israël steunen, 't is Gods oogappel !!

 

D-day is geweest,

V-day komt nog !!

 

 

wie met droge ogen beweert dat alles

per ongeluk is ontstaan en toevallig

zich zo heeft ontwikkeld,

is toch niet serieus te nemen ?

 

 


 


******* WAT ALS IK *********

*****Sta achter ISRAËL !!*****

********** 180" Movie **********

********* Evolution vs. God *********

***********Christen vervolging anno 2016 !!************

***** 12 wetenschappelijke redenen waarom de aarde jong is ! *****

******** Steun je Amnesty nog ? *****


LEES JE BIJBEL

78  NIET HET HOOFD,

MAAR HET HART.

Ik berg Uw Woord in mijn hart.

Ps. 119:11

 

Onlangs las ik van iemand,

die honderd teksten uit de Bijbel

uit zijn hoofd kende.

Prachtig !!

Dat is de manier, om Gods Woord eigen te maken.

Zo leer je pas goed,

wat er precies staat,

want we lezen vaal over kleine woorden heen.

Maar blijf bij dat van buiten leren niet staan.

Berg die woorden op in je hart.

Dat is de enig goede bewaarplaats.

Als je hart gevuld is met Gods Woord,

vindt de duivel er geen plaats !!

Bij een "VOL" hoofd,

kan het hart nog leeg zijn !

Is je hart er "VOL"van,

dan loopt de mond er van over.

De psalmist deed het,

opdat hij tegen God niet zondigen zou.

Het is de enige remedie.

Met Gods Woord in 't hoofd

hoeft je leven zich nog niet te veranderen.

Draag het in je hart als de kostbaarste schat,

dan moet je leven anders worden.

Uit het hart zijn de uitgangen des levens.

 

  

   

  

 

Het nieuwste luisterbestand

Wie is online

We hebben 3 gasten online

Inlog formulierZending nieuws

  • Stilgezet: Lucas 13:30 - Laatkomer
    Lucas 13:30 En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Helpt het dan niet om in de rij te gaan staan? Je wilt toch graag naar binnen in Gods rijk? Zeker als je heel je leven gehoord hebt hoe belangrijk Gods koninkrijk is. Als je van jongsaf weet dat jij bij het eeuwenoude volk van God hoort. Dan sta je toch zeker vooraan in de rij? Natuurlijk, ook uit andere volken mogen ze aanschuiven. Zelfs grote zondaars mogen dat, als ze maar buigen voor ­Israëls God. Wat bedoelt U dan, Jezus, als U suggereert dat ik mijn plekje...
  • kerk lokaal lutheranen en oud-katholieken samen De Evangelisch-Lutherse gemeente en de Oud-Katholieke Kerk in Arnhem gaan samen. Van een officiële fusie is geen sprake, wel worden de geloofsgemeenschappen in elkaar geschoven. Aanleiding vormen de ho
    lutheranen en oud-katholieken samen De Evangelisch-Lutherse gemeente en de Oud-Katholieke Kerk in Arnhem gaan samen. Van een officiële fusie is geen sprake, wel worden de geloofsgemeenschappen in elkaar geschoven. Aanleiding vormen de hoge kosten van het onderhoud van het lutherse kerkgebouw aan de Spoorwegstraat. Alleen al het aanpakken van het dak kost drie ton. Dit gebouw staat nu op de nominatie om verkocht te worden. Los van verkoop hebben de lutheranen besloten bij de oud-katholieken in te trekken, staat op de website van de oud-katholieke gemeente. Volgens oud-katholiek...
  • 40 dagen
    Jezus, de tedere Man Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis.’